Show simple item record

dc.contributor.authorPühvel, Siim
dc.date.accessioned2012-05-31T12:54:27Z
dc.date.available2012-05-31T12:54:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/372
dc.description.abstractSõiduki mootorite kütusekulu mõõtmiseks laboratoorsetes tingimustes kasutatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud seadmeid. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik välja selgitada katsetava mootori kütusekulu muutumine erinevatel mootori koormusrežiimidel. Uurimustöös püstitatud ülesannete lahendamiseks tehti esimeses peatükis ülevaade sõidukite mootorites kasutatavatest vedelakütustest. Samuti uuriti kütusekulu arvutamise metoodikat sõidukitel. Teises peatükis on kirjeldatud mõõteseadme erinevate komponentide ehitust. Välja on toodud eraldi seadme sisemiste ja välimiste komponentide ehituse kirjeldust. Samuti on kirjeldatud mõõteseadme erinevate mõõtmist teostavate andurite tööpõhimõtet. Seadet juhtivast tarkvaraprogrammist on tehtud vajalik ülevaade. Sellega on antud seadme kasutajale parem ülevaade programmi võimalustest mõõtmiskatsetusi silmas pidades. Kolmandas peatükis on välja toodud erinevad ühendusviisid olenevalt mootori toitesüsteemist. Samuti on kirjeldatud kasutusele võtmisega kaasnevat seadme kalibreerimist. Välja on toodud erinevate kütuste kasutamine mõõteseadme AVL 7351 CME puhul. Teostati katsetusi mõõteseadme kasutamise metoodika välja töötamiseks koos mootorite katsestendiga Schenck Dynas3 LI 250. Vooskeemi kujutamisega toodi välja lihtsustatud kirjeldus mõõteseadme kasutamisest koos mootorite katsestendiga. Uurimustöö lisades on välja toodud kasutusjuhend mõõteseadme kasutamisel koos mootorite katsestendiga ning laboratoorsete tööde juhend koos proovikatsetustega. Samuti seadme komponentide kinnitamiseks vajalike detailide joonised. Kütusekulu mõõteseadmel AVL 7351 CME ja mootorite katsestendil Schenck Dynas3 LI 250 eraldi teostavate reguleeringute parendamiseks oleks vajalik välja töötada ühine juhtimissüsteem.en_US
dc.description.abstractEngine development requires precise fuel metering devices. The aim of this paper is to develop a methodology for fuel consumption with AVL 7351 CME. The study explored instrument design, operation, and software use. The measuring device was installed on a rack and put in operation. In the course of the tests usage methodology of the appliance was developed with the engine test bed Schenck Dynas3 LI 250. We intend to further test the laboratory work instructions in the Engine Laboratory of Estonian University of Life Sciences.
dc.subjectkütusekuluen_US
dc.subjectmõõteseadmeden_US
dc.subjectmootoren_US
dc.subjectvedelkütuseden_US
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleKütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME kasutamise metoodikaen_US
dc.title.alternativeMethodology for Measuring Fuel Consumption with AVL 7351 CMEen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.