Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorKroon, Marika
dc.contributor.authorKatsan, Kristel
dc.date.accessioned2017-11-10T08:00:21Z
dc.date.available2017-11-10T08:00:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3720
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractRaamatupidamisteenuse pakkumine ja kasutamine on saanud aastatega üha populaarsemaks. Raamatupidamisbürood peavad tegema valiku raamatupidajate seas, et teistest ettevõtetest parem olla. Bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida Eesti raamatupidamisbüroodes töötavate raamatupidajate kvalifikatsiooni, neile esitatavaid nõudeid ning personali värbamise meetodeid. Eesmärgist lähtudes püstitati uurimisküsimused. Töö esimese osa kirjutamiseks kasutati erialast kirjandust, teine osa on küsimustiku vastustest koostatud kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimus. Töö tulemusena selgus, et raamatupidamisbürood pole välja töötanud raamatupidajate tööle võtmiseks kindlaid värbamismeetodeid, küll on paika pandud millised nõuded esitatakse raamatupidajatele tööle kandideerimisel. Raamatupidamisbürood võtavad enamasti tööle praktikante ja enda ning töötajate tuttavaid. Põhilisteks nõueteks raamatupidajatele, mis tööle kandideerimisel esitatakse, on loogiline mõtlemine, suhtlemisoskus, pingetaluvus, kannatlikkus, täpsus ja julgus vastu võtta otsuseid. Kvalifikatsiooni nõuded, mis kandidaatidele esitatakse on hariduse ja eelneva töökogemuse olemasolu. Raamatupidamisbürood kasutavad valiku tegemisel erinevaid võimalusi. Värbamisprotsesside hindamisega ettevõtted ei tegele. Tööd on võimalik edasi uurida. Sellisel juhul tuleks küsida praktikale võtmise või mitte võtmise põhjuseid ja töötajate motivatsiooni.est
dc.description.abstractBookkeeping service supply and use is getting more popular every year . Accountancy offices have to choose the best accountants, to make their company competitive. The purpose of the bachelor thesis is to study Estonian accountant qualifications, their requirements and staff recruitment methods. Originating from the aim of the study, the questions of the study were posed. The first part of the thesis is based on professional literature, the second part is a qualitative and quantitative study, which is based on the answers of the questionnaire. The result of the study showed that accountancy offices haven’t developed certain recruitment methods, but they determined the requirements accountants confront when they apply for the job. Accountancy offices mostly hire trainees and employee’s homefolks. Logical thinking, ability to communicate, endurance, patience, accuracy and courage to decide are the main requirements for accountants applying for the job. Qualification requirements which candidates have to confront are education and previous work experience. Accountancy offices use different options to make their choice. Accountancy offices do not evaluate recruitment processes. Further investigation of this topic is possible. Then a new questionnaire must be done about refusing and recruiting trainees and employees motivation is also possible.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectpersonali planeerimineest
dc.subjectkandidaadidest
dc.subjectallikad (lähtematerjal)est
dc.titleRaamatupidajate kvalifikatsioon ja värbamise meetodid raamatupidamisbüroodesest
dc.title.alternativeAccountants qualifications and recruitment methods in accountancy officeseng
dc.typeThesis
dc.date.defensed2017-11-24


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.