Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.editorHeinsoo, Katrin (toimetaja)
dc.contributor.editorDimitriou, Ioannis (toimetaja)
dc.contributor.editorFoellner, Steffen (toimetaja)
dc.contributor.editorBuergow, Grit (toimetaja)
dc.date.accessioned2017-09-04T07:30:06Z
dc.date.available2017-09-04T07:30:06Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3680
dc.descriptionKäsiraamatest
dc.description.abstractKäesolev käsiraamat on koostatud ja avaldatud Euroopa Liidu rahastatud projekti „BIOPROS“ raames. 25 partnerit 11 Euroopa riigist töötasid enam kui kolm aastat mitmesuguste lahenduste kallal, mis võimaldaksid reovee ja selle jääkmuda kasutamise lühikese raieringiga kultuuride kasvatamisel1 ohutumaks ja tõhusamaks muuta. Projekti käivitamise peamiseks ajendiks olid Rootsi, Suurbritannia, Eesti ja Poola kogemused selles vallas. Nendes riikides on tekkinud võimalused kasutada pajuistandike potentsiaali nii, et oleks korraga saavutatud kõrge saagikusega puitbiomassi tootmine ja sellega seonduv reovee puhastamine. „BIOPROS-i“ raames keskenduti paju ja papli ( Salix spp. ja Populus spp.) energiavõsa istandike rajamisele, sest need on kaks kõige tavalisemat liiki Euroopas, mida kasutatakse lühikeste raieringiga kultuuridest puitbiomassi tootmiseks. Samas ei maksa energiavõsa piirata ainult nende kahe liigiga. Ka eukalüpt, lepp (Alnus spp.) ja teisedki puud võivad mõnes piirkonnas suure potentsiaaliga energiavõsa liigid olla. Nad on kiire kasvuga ning omastavad hästi vett ja toitaineid, olles seetõttu head reovee ja selle jääkmuda kasutajad. Puitbiomassi tootmine paju- ja papliistandikes ilma reovett ja selle jääkmuda kasutamata on Euroopas üsna levinud. Sellise tootmise kohta (nt lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise kohta) on avaldatud päris palju juhiseid (vt lisa). „BIOPROS“ aga on keskendunud inimtegevuse jääkproduktide ohutule taaskasutamisele energiavõsa kasvatamisel ja sellisena sisaldab see käsiraamat hulga spetsiifilist lisainfot just niisuguse praktika kohta.enst
dc.publisherEestimaa Talupidajate Keskliitest
dc.subjectenergiavõsaest
dc.subjectenergiakultuuridest
dc.subjectmetsakasvatusest
dc.subjectreovesiest
dc.subjectmudaest
dc.subjecttaaskasutusest
dc.subjectrentaablusest
dc.subjectkäsiraamatudest
dc.titleEnergiavõsa : käsiraamat tõhusast biomassi tootmisest kasutades keskkonnaohutult reovett ja selle jääkmudaest
dc.typeBookeng


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.