Show simple item record

dc.contributor.editorVollmer, Elis (toimetaja)est
dc.contributor.editorNormak, Argo (toimetaja)est
dc.date.accessioned2017-05-22T11:55:54Z
dc.date.available2017-05-22T11:55:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn9789949484072
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3624
dc.descriptionKonverentsikogumikest
dc.description.abstractEesti Maaülikoolis toimub 10. novembril 2011.a. konverents TEUK-XIII, mis jätkab varasemate konverentside traditsiooni tuua kuulajateni valminud uurimistööde kokkuvõtted, tutvustada projekte ja diskuteerida taastuvenergia valdkonna hetkeseisu ja arengusuundade üle. Konverentsi päevakavas on planeeritud aeg 9 ettekandele uurimistööde tulemustest, millele järgnevad 3 avalikku diskussiooni sissejuhatavat ettekannet taastuvenergia valdkonna arengutest Eestis. Lisaks suuliste ettekannete kuulamisele, on külastajatel enne konverentsi algust võimalik tutvuda EMÜ tehnikainstituudi laboritega ning konverentsi vaheaegadel stendi-ettekannete ning surugaasi autodega. Esitlemisele tulevatest töödes on põhiliselt käsitlemist leidnud biogaasi või päikseenergia küsimused, mis näitab teadus-arendustöö aktiivsuse kasvu nende teemadel. Eesti Maaülikool on otsustanud anda tänukirja nende valdkondade aktiivsetele arendajatele. Eesti Maaülikool annab tänukirja Leo Salustele tehtud töö eest biogaasi valdkonna teabe levitamisel ja valdkonna arendamisel ning Teolan Tomsonile päikeseenergia pikaajalise uurimistöö ja arendustöö eest. Käesolev aasta on olnud vastandlike arvamuste ja arutelude aasta taastuvenergiaja elektrijaamade investeeringutoetuste ümber. Käimasolevatest ühiskondlikest ja poliitilistest aruteludest sõltub energeetika areng Eestis, eriti uute tehnoloogiate kasutuselevõtu tempo ning fossiilenergia ja taastuvenergia ressursside kasutamise mahud. Loodame, et energeetika arendamine jätkub ja meil on võimalik Eestis lähikümnenditel jõuda taastuvatel energiaallikatel põhineva jätkusuutliku energiavarustuse loomiseni. Mõttevahetuseks aktuaalsetel teemadel toimub konverentsi lõpus avalik diskussioon „Taastuvenergia toetused. Kuidas edasi?“ Tere tulemast konverentsile ja huvitavaid ettekandeid ning arutelusid! Argo Normak, Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhatajaest
dc.description.abstractAnnual conference „Investigation and Usage of Renewable Energy Sources XIII„ is held on 10th of November 2011 in Estonian University of Life Sciences, continuing the long tradition of bringing to the audience the research results, project overviews and discussions on renewable energy sectors’ developments and current situation. Conference agenda contains nine presentations on research results, followed by three introductory presentations and a public discussion on renewable energy fi eld developments in Estonia. In addition to the presentations, the participants of the conference can visit the new laboratories of Institute of Technology of EULS prior the conference and review several poster presentations and view compressed gas vehicles during the coffee breaks. The presentations mainly focus on biogas and solar energy, indicating active research and development in these fi elds. EULS has decided to award the longterm developers of renewable energy fi eld - Mr Leo Saluste for executed work in fi eld of biogas communication and development and Mr. Teolan Tomson for long-term research and development in fi eld of solar energy. Current year has seen opposite opinions and discussions related to renewable energy and electric power plant subsidies. However, current public and political discussions determine the future of energy sector in Estonia, especially the introduction of innovative technologies and the quantity of renewable and fossil energy. We hope that the development of energy sector continues and Estonia is able to implement sustainable energy supply that is based on renewable energy. To promote these debates, a public discussion “Renewable energy subsidies. What lies ahead?“ is held in the end of the conference. I welcome you all to the conference and wish you interesting presentations and stimulating discussions! Argo Normak, Head of the Centre of Renewable Energy of Estonian University of Life Scienceseng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rights© 2011 Eesti Maaülikool/ Estonian University of Life Sciences All Rights Reserved
dc.subjecttaastuvad energiaallikadest
dc.subjectenergiaest
dc.subjectenergiavarudest
dc.subjectenergiavarustusest
dc.subjectenergiamajandusest
dc.subjectbiogaasest
dc.subjectbiokütusedest
dc.subjectbiomassienergiaest
dc.subjectpäikeseenergiaest
dc.subjectEestiest
dc.subjectkonverentsikogumikudest
dc.titleTEUK XIII : taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : kolmeteistkümnenda konverentsi kogumik : [2011 : Tartu]est
dc.title.alternativeInvestigation and usage of renewable energy sources : thirteenth conference proceedings : [2011 : Tartu]eng
dc.typeBookeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.