Show simple item record

dc.contributor.advisorKüüt, Arne
dc.contributor.authorKukke, Andre
dc.date.accessioned2017-06-12T08:29:16Z
dc.date.available2017-06-12T08:29:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3614
dc.descriptionMagistritöö Tootmistehnika õppekavalet
dc.description.abstractNüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba tarne toimub kulleri või pakiautomaadi vahendusel. Uusimaks transpordilahenduseks on arengufaasis olev lendavate robotite ehk droonide kasutamine. Sellist lahendust kasutades oleks võimalik muuta praegune Eesti Maaülikooli linnakus toimiv postisüsteem kiiremaks ning mugavamaks. Drooni kasutamine posti toimetamiseks ülikooli linnakus tooks koolisüsteemi sisse uuendusi ja kindlasti oleks see heaks reklaamiks Maaülikoolile. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on teostada droonitranspordil põhineva siseposti korralduse eeluuring Eesti Maaülikooli linnakus. Uurimuse koostamiseks kasutati kvalitatiivset meetodit, mis põhineb seatud eesmärgi ning uurimisülesannete täitmisel läbi allikatest kogutud andmete, tekstianalüüsil ja lahenduste leidmisel. Magistritöö tulemusena saab öelda, et Eesti Maaülikooli linnakus droonitranspordil põhineva siseposti korraldus toimiks antud hetkel piirangutega ning ei oleks täielikult veel usaldusväärne, seda põhiliselt just seadme töötemperatuuri ja ilmastiku tingimuste heitlikkuse tõttu. Selle lahendamiseks peab ootama tehnoloogia, täpsemalt droonide, arengut või ehitama tööks sobivaim mehitamata õhusõiduk ümber.et
dc.description.abstractThe daily life of nowadays people passes in a very fast pace and in modern consumer society the need for comfort is rising more and more. Merchandise ordering through the internet, where the supply of goods takes place via courier or parcel terminal, has become increasingly popular. Newest solution for parcel delivery is the usage of flying robots otherwise known as drones, which is still in development stage. With this kind of transporting solution the current post delivery system at the Estonian University of Life Sciences could get faster and more convenient. When using a drone at the campus for post delivery, it would bring updates into the school system and it would certainly be a good publicity for Estonian University of Life Sciences. The aim of this master´s thesis is to perform a prestudy of mail management based on drone transportation at the campus of Estonian University of Life Sciences. For the study, qualitative method was used, which is based on the set goal and research tasks of data collection sources, text analysis and finding solutions. As an result of this master's thesis, it can be said, that at the campus of Estonian University of Life Sciences mail transportation by drone would currently operate with limitations and it wouldn't be yet entirely reliable, mainly because of the operating temperature and due to unconstant weather conditions. To solve this, it is proposed to wait for technologys, specifically drones, development or rebuild the most suitable unmanned aerial vehicle.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectõhusõidukidet
dc.subjectlogistikaet
dc.subjectkandevõimeet
dc.subjecttöötemperatuuret
dc.subjectmehitamata õhusõidukidet
dc.titleEeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakuset
dc.title.alternativePrestudy of mail management based on drone transportation at the campus of Estonian University of Life Sciencesen
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-06-15
dc.contributor.departmentPõllundus- ja tootmistehnikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.