Show simple item record

dc.contributor.advisorAnnuk, Andres
dc.contributor.authorMalinovski, Sergei
dc.date.accessioned2017-06-12T08:16:12Z
dc.date.available2017-06-12T08:16:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3611
dc.descriptionMagistritöö Energiakasutuse õppekavalet
dc.description.abstractEnergiatarbe suurenemise tõttu on vaja inimkonnal suurendada energiatootmist, kuid selle suurendamiseks on vaja välja selgitada milline energiatehnoloogia on võimeline tagama energiat loodussäästlikult. Inimkond on viimasel ajal väga suures sõltuvuses just fossiilsetest kütustest ning nendega tekib suurel kogusel emissioone, mis põhjustavad atmosfääri saastumist. Liigse fossiilsete kütuste kasutamisel ei suudeta tagada jätkusuutlik keskkond ning selleks puhuks on vaja leida alternatiive nendele kütustele, mingi sellise energiatehnoloogia näol, mis on taastuv. Selle töö eesmärgiks oli võrrelda erinevaid energiatehnoloogiaid, mida tänapäeval energiatootmiseks kasutatakse. Võrdlus on tehtud kahe sarnase, kuid erineva energiatehnoloogia kaudu ning nendeks tehnoloogiateks on biomassist ja kivisöest energia tootmine. Autor soovitab kaaluda biomassi kasutamist fossiilsete kütuste lisandina kuna selle efektiivne energia suhe ei ole sama suur, kuid seeläbi saab vähendada emissioonide hulka. Samuti võib kasutada biomassi energia tootmiseks kohtades, kus ligipääs fossiilsetele kütustele on puudulikud.et
dc.description.abstractDue to increasing of energy consumption the mankind has to increase production of energy and for that reason it is needed to figure out which of the energy technology can produce energy the most environment-friendly way. World is heavily dependent on fossil fuels and these fuels are very emmission heavy therefore they cause pollution of atmosphere. Using fossil fuels for energy production is not sustainable for our environment and for that matter alternative fuels needs to be considered. This research purpose is to compare different energy technologies which are commonly used in nowaday society. The comparison of two similar yet different technologies are carried out to give feedback on which technology is more cost-effective. The comparison is made between fossil fuel representative coal and biomass. Author suggest to concider using biomass as fuel addative to the coal due to its effective energy ratio is considerably lower than it is of fossil fuels yet biomass could serve well in lowering pollution levels. Biomass could be considered for usege in places where there is no access to the fossil fuels.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectenergiatehnoloogiadet
dc.subjectbioenergiaet
dc.subjectfossiilsed kütusedet
dc.subjectenergiatõhususet
dc.titleEnergiatehnoloogiate efektiivsuse võrdluset
dc.title.alternativeComparison of Energy Technologies Outputsen
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-06-15
dc.contributor.departmentEnergeetikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.