Show simple item record

dc.contributor.advisorHõimoja, Hardi
dc.contributor.authorMägi, Kristjan
dc.date.accessioned2017-06-12T07:07:39Z
dc.date.available2017-06-12T07:07:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3602
dc.descriptionBakalaureusetöö Energiakasutuse õppekavalet
dc.description.abstractSisekliima on muutunud järjest olulisemaks, kuna inimesed on muutunud terviseteadlikumaks ning pööravad oma elukeskkonnale senisest rohkem tähelepanu. Hoones valitsev sisekliima mõjutab inimeste enesetunnet ning tervist. Standardites esitatud näitajatele vastava sisekliima tingimuste loomine parandab inimese heaolu ning produktiivsust. Käesoleva bakalurusetöö eesmärk on uurida renoveeritud kortermaja Kannikese 6 ja Nisu 33 sisekliima näitajaid ning anda hinnang kortermaja sisekliimale. Uurimuse käigus on kasutatud valdavalt eestikeelset kirjandust ning uuringuid. Hoone sisekliima näitajate saamiseks viidi läbi mõõtmised. Mõõtmiste käigus saadud tulemusi analüüsiti ning anti hinnang hoone sisekliima olukorrale. Andmete analüüsis selgus, et kortermaja õhuniiskus ning temperatuur vastavad etteantud väärtustele. Ruumi õhutemperatuuris esineb mõningal määral erisusi äärmiste ning keskmiste, samuti ülemiste ning alumiste korterite vahel. Tulemuste põhjal leidis autor, et kortermaja suurimaks kitsaskohaks on välja ehitamata üldventilatsioon, mille tõttu langeb kortermaja ruumide õhukvaliteet.et
dc.description.abstractIndoor climate has become more important, because people have more aware of health and concentrate more on their environment. Buildings indoor climate affects people health and their feeling. Based on the standard indicators and creating breveting indoor climate, improves peoples health and productivity. Bachelor´s Thesis purpose is to examine renovated apartment building Kannikese 6 and Nisu 33 indoor climate indicators and to assay apartment building indoor climate. During the study is used prevalently estonian literature and researches. Do get the building indoor climate indicators, were done measurements and data was collected. The results were analyzed and were given appraise to building indoor climate situation. During the analyze was found that apartment building humidity and temperature meet the given requirements. Indoor air temperatures were compared and it was found out that the floors temperatures differ from each other. As a result the author found out, that the building biggest problem is the unbuilt general ventilation which brings down the quality of air in the apartments.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectsisekliimaet
dc.subjectüldventilatsioonet
dc.subjectuuringet
dc.titleRenoveeritud kortermaja sisekliima näitajate uuringet
dc.title.alternativeStudy of the Renovated Apartment Building Indoor Climate Indicatorsen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-13
dc.contributor.departmentEnergeetikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.