Show simple item record

dc.contributor.advisorLeemet, Tõnu
dc.contributor.authorZimbrot, Hans
dc.date.accessioned2017-06-09T06:54:09Z
dc.date.available2017-06-09T06:54:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3589
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalet
dc.description.abstractAntud lõputöö eesmärgiks oli leida ning valida sobiv videosüsteem Haas Minimill töötlemiskeskusele. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: analüüsiti erinevaid valvekaameraid, valiti sobiv kaamera ning lisaseadmed, projekteeriti ning valmistati ekraani seinakinnitus. Valitud videosüsteem on mõeldud kasutamiseks Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi töökojas. Lisaks valvekaamerale katsetati lõiketöötluse jälgimiseks ka seikluskaamerat. Seikluskaamera sobib rohkem videopildi salvestamiseks, kuid kasutamisele mõeldud kaamera peamiseks ülesandeks on töötlemiskeskuse töö otsepilt edastada masina kõrval asuvale ekraanile. Selleks sobis kõige paremini AHD valvekaamera. Ekraani seinakinnitus projekteeriti joonestusprogrammis Solid Edge. Seinakinnitus koosneb kahest metallplaadist ning kolmest nelikanttorust. Omavahel on need detailid kinnitatud poltidega.et
dc.description.abstractThe objective of this Bachelor’s thesis was to find and select appropriate video system for Haas Minimill machining center. To reach the goal, the following tasks were: analyze a variety of surveillance cameras, select a suitable camera and accessories, design and prepare screen wall mount. Selected video system is designed for use in the Estonian University of Life Sciences workshop. Also, action camera was tested to observe machining centre. Although action camera is more suitable for video recording. However, the camera's main function is to transmit the live feed directly on the screen next to the machine. AHD surveillance camera was the best fit for this. The screen wall mount was designed in modeling software Solid Edge. Wall mount consists of two metal plates, and three rectangular pipes. These details are bolted to each other.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjecttöötlemiskeskusedet
dc.subjectvideosüsteemidet
dc.subjectvalvekaameradet
dc.titleVideosüsteem Haas Minimill töötlemiskeskuseleet
dc.title.alternativeVideo system for Haas Minimill machining centreen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-12
dc.contributor.departmentPõllundus- ja tootmistehnikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.