Show simple item record

dc.contributor.advisorKäis, Lemmik
dc.contributor.authorJõesaar, Janno
dc.date.accessioned2017-06-08T12:04:26Z
dc.date.available2017-06-08T12:04:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3584
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalet
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärk on läbi viia uurimus erinevate lahendustega hooldusniidukite kohta. Uuritakse taimi, mille jaoks on vaja kavandada antud niiduk. Käidakse läbi erinevad lahendused parve ujuvuse kohta ja tehtakse vajalikud arvutused parve kandevõime jaoks. Lisaks uuritakse kuidas jaotuvad parve peal massid. Uuritakse, mis jõul hakkab parv liikuma ja, mis paneb niitmise mehhanismi tööseadme liikuma. Lõikeseadme valimiseks uuritakse erinevaid heinaniidu lahendusi, mis võiksid sobida antud projekti jaoks. Tuuakse välja ka alternatiivseid niitmise seadme lahendusi. Alternatiivsete lahenduste hulgast valiktakse välja kandiliste hammastega lattniidukilaadne niidulahendus. Antud lahendusest tehakse Solid Edge ST8 keskkonnas joonised ja valmistatakse katsete jaoks väiksemat tüüpi mudel, et saaks näha kuidas antud lahendus töötaks. Katsete käigus selgiatatakse välja millise jõuga tuleb lõigata erinevaid veetaimi. Kasutades Solid Edge 3D programmi koostatakse hooldusniiduk, mis oleks sobilik Eesti väikeveekogude jaoks. Kontrollitakse, kas kavandatud parv vastab kriteeriumitele, mis oli eelnevalt seatud, milleks olid mass ja mõõtmed.et
dc.description.abstractThe present bachelor thesis did a research about diferent aquatic weed harvesters. Studied plants for which there is a need to plan the harvester. Covers different solutions raft buoyancy of the raft and made the necessary calculations for the load-bearing capacity. In addition to examining how the raft is distributed to the masses. Explores the power starts to move and the raft that makes the cutting mechanism in motion. Cutting mechanism to select different hay meadow investigated solutions that would be suitable for this project. It also points to the cutter mechanism for alternative solutions. Alternative solutions among choose out of square teeth mowing solution. In this solution, the Solid Edge environment and prepare drawings for a smaller type of model tests in order to see how this solution would work. During the tests will explain out of the power should be cut in a variety of aquatic weeds. Using Solid Edge 3D aquatic harvester program drawn up, which would be suitable for a small Estonian lakes and ponds. Checked whether the proposed raft meets the criteria that was previously set, namely the weight and size.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjecthooldusniidukidet
dc.subjectpontoonparvedet
dc.subjectniitmineet
dc.titleVeekogu hooldusniidukite uurimuset
dc.title.alternativeResearch of Aquatic Weed Harvestersen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-13
dc.contributor.departmentPõllundus- ja tootmistehnikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.