Show simple item record

dc.contributor.advisorJõgi, Erkki
dc.contributor.advisorPalge, Veli
dc.contributor.authorFeldman, Regina
dc.date.accessioned2017-06-07T05:31:15Z
dc.date.available2017-06-07T05:31:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3566
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalet
dc.description.abstractAntud töös on uuritavaks objektiks Pärnumaal Suurejõe külas asuv 94-aastane hoone, kus soovitakse kasutata päikeseenergiat. Hoone ja selle asukoha suhtes kaalutakse mitmeid päikeseenergial toimivaid lahendusi ja tulemuste põhjal leitakse kõige sobivam lahendus. Aastane elektrienergia tarbimine oli 2766 kW h. Uuritavateks päikesejaama lahendusteks on päikesepaneelide ja -kollektorite paigaldamine hoone katusele, juurdeehitise katusele või hoone lähedal olevale maa-alale. Tulemuste välja töötamiseks on kasutatud elektrienergia tarbimist kuude lõikes ja päikesepaiste tingimusi hoone asukohast tingituna ajavahemikul märts 2016 kuni veebruar 2017. Kiirgusvoo andmed on võetud Tartu Ülikooli füüsikainstituudi ilmajaama arhiivist. Päikesepaneelide tootlikkuse arvutamiseks on kasutatud PVGIS programmi ja kollektorite efektiivsuse leidmiseks päikese kiirgusvoo väärtusi. Kõige paremaks PV-lahenduseks oleks juurdeehitise katusele 3,2 kW paigaldatav päikeseelektrijaam, mis toodaks aastas elektrienergiat 2380 kW h. Elanike tarbevee soojendamisvajadusi rahuldaks 2,955 m2 (neeldumispinnaga 1,87 m2 ) vaakumkollektor hoone katusel, mis soojendaks aastas 13 993 liitrit vett. Antud hoone puhul pole varasemaid sellelaadseid uurimustöid tehtud ja seetõttu pole võimalik võrrelda saadud tulemusi eelnevatega. Kuna hoones viibitakse perioodiliselt ja hetkel käivad maja renoveerimistööd, siis kindlasti saaks tulevikus teha järgmised uuringud ja mõõtmised, kui ehitustööd on lõppenud ja kui hoonet kasutatakse aastaringseks elamiseks. Antud töös uuriti elektri tarbimist kuude lõikes, aga tulevikus saaks teha mõõtmisi ka tundide järgi, kus oleks tarbimine täpsemalt analüüsida.et
dc.description.abstractPresent research has written of one 94 year old dwelling. The house is in Suurejõe village, Pärnu country. The dwelling has not be used the whole year, but usually people live there in the period April to October. In the house live partly two older persons and now it is in the renovating process. The research has written because the popularity of solar energy and the desire to use it. In the analysis will find different ways to use PV-panels and solar thermal collectors. The main goal is to use less electrical energy from the grid and produce energy from the solar energy. The annual electricity consumption from the grid is 2766 kW h. The solar radiation data has taken from the Institute of Physics of the University of Tartu. Where is a weather station and the information of solar radiation includes the period March 2016 to February 2017. The productivity of solar panels has calculated with PVGIS data. This thesis is comparing three different PV-panels in four possible solutions. The best solution is to install 3,2 kW panels to the roof of annexe, which will produce 2380 kW h energy per year. There is a comparison between two different solar thermal collectors. Estimated annual water consumption is almost 40 tons of water. Better solution is to use vacuum tubes solar collector on the roof of the dwelling. The collector of 1,87 m2 absorption surface will heat 14 tons of water per year. There is not any previous results and because of this it is not possible to compare the results. In the future might do new measurements when people live in the dwelling permanently.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectpäikesekollektoridet
dc.subjectväikeelamudet
dc.subjectkiirgusvooget
dc.titlePäikeseenergia kasutamine väikeelamu näitelet
dc.title.alternativeSolar Energy Applications for Small Dwellingen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-13
dc.contributor.departmentEnergeetikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.