Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorSada, Oliver
dc.contributor.authorMõts, Lauri
dc.date.accessioned2017-06-05T06:12:21Z
dc.date.available2017-06-05T06:12:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3534
dc.descriptionRakenduskõrgharidusõppe lõputöö Biotehnilised süsteemid erialalet
dc.description.abstractEestis kasvava biokütuste resurss on suur, kuid seda kasutatakse üpris vähesel määral, peamiselt ainult asulates ja linnades sooja tootmiseks. Käesolevas lõputöös on käsitletud põllumajandusettevõtte kuivati ehitust ja hakkpuidu kasutamist teravilja kuivatamiseks. Töö on väärtuslik, sest teemat on vähe uuritud ja fossiilsete kütuste kasutamisele otsitakse pidevalt alternatiive. Lisaks ajendas autorit kirjutama isiklik huvi töös käsitletud valdkonna vastu. Eesmärgiks on uurida hakkpuidu kasutamist kuivatikütusena. Töö ülesanneteks on välja selgitada ettevõtte tootmismaht, teraviljakoristusega seotud üksikasjad, teraviljakuivati tehnoloogiline skeem, kuivatis kasutatava kütuse kogus ja hind. Analüüsi koostamiseks vajalikud andmed pärinevad ettevõtte 2014.-2016. aasta majandusaasta aruannetest. Lõputöös kajastatud uuring on plaanis tulevikus ka reaalselt ellu viia, taotledes investeeringutoetust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) vajamineva hakkpuidukatla ja hakkpuiduhoidla ehituseks.et
dc.description.abstractThe growth rate of biofuels that growing in Estonia are high, but less used, mainly to produce heat energy for towns and settlements. The purpose of this study is to examine grain dryer technology and wood chips using in grain drying process in agriculture company.The study is valuable, because subject isn’t much investigated and the world is seeking constantly alternatives for fossil fuels. The topic of this study was chosen out of the author’s personal interest towards the development of this field. The aim of the project is to investigate wood chips as fuel in grain dryer system. The purpose of the study is find out company grain producing, grain dryer technology schem and currently used shale oil amount and price. The data for study is taken from company annual reports since 2014. – 2016. y. The described action will be implemented in futre, considered to apply investment support from Estonian Agricultural Registers and Information Board to buy wood chips burner and build wood chips storehouse.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectlõputöödet
dc.subjecthakkpuitet
dc.subjectteraviljakuivatidet
dc.subjectpõlevkiviõliet
dc.titleKuivati hakkpuidukatla vahetuse tasuvus põllumajandusettevõtteset
dc.title.alternativeGrain dryer burner transition to wood chip furnance profitability in agticultural companyen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-08


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.