Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorToompalu, Silver
dc.contributor.authorDrab, Diana
dc.date.accessioned2017-06-02T09:13:29Z
dc.date.available2017-06-02T09:13:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3529
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalet
dc.description.abstractTänapäeval on inimesed üha enam hakanud tervisele tähelepanu pöörama läbi oma toitumise. Tarbijad on teadlikumad, kuidas tervislikult toituda ja sellest tulenevalt soovivad nad rohkem informatsiooni toidu päritolu kohta. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli teada saada, missugune on kohaliku toidu kasutamise hetkesituatsioon Võrumaa toitlustusettevõtetes. Lisaks uuriti, millised tegurid mõjutavad kohaliku toidu kasutamist. Andmete kogumismeetodiks valiti ankeetküsitlus Võrumaa toitlustusettevõte seas uuringu teostamiseks. Ankeetküsimustikust saadud informatsiooni põhjal koostati analüüs. Uurimustulemustest selgus, et üle poolte ettevõtetest kasutab toidu valmistamisel kohalikku toitu alla 50% toorme kogusest. Olulisemate põhjustena, miks see nii on, toodi esile liiga kõrget hinda, tarnekindluse puudumist, kõikuvat kvaliteeti ja ka seda, et pole ühte kohta, kust saaks kogu sortimenti. Töö autori arvates täitis uuring täielikult oma eesmärki, nii aktuaalsuse kui ka informatiivsuse poolest aitab uuring kaasa kohaliku toidu tarbimise kasvule ja tervisliku toitumise edendamisele. Lisaks annab antud bakalaureusetöö võimaluse teostada jätkuuuringuid.et
dc.description.abstractThese days, people pay more attention to their health by being more interested in what they are eating. The consumers have more knowledge about healthy eating and therefore they wish to know more about where their food comes from. The aim of this bachelor’s thesis was to investigate the current situation of using local food and produce by the Võru county catering companies. Additionally the author researched the factors affecting the use of local produce. The data collection method was a questionnaire form, the survey was completed amongst the catering companies in Võru county. Analysis was based on the answers provided in the questionnaire. The results of the research showed that more than half of the catering companies that were surveyed were using local produce as less than 50% of their total raw material. The main reasons behind that were high pricing, lack of security of supply, variation in quality, and no single place to offer all of the required produce. The author believes that the study fulfilled its aim as the study will lead to increased consumption of local food and encourage healthy eating by the study being relevant and informative. In addition to that, this bachelor’s thesis gives the opportunity to carry out follow-up studies.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectkohalik toitet
dc.subjecttoitlustusettevõttedet
dc.subjectVõrumaaet
dc.subjectankeetküsitlusedet
dc.titleVõru maakonnas toodetud toidu kasutamine kohalikes söögikohtadeset
dc.title.alternativeUsage of food products originating from the Võru County at local eateriesen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-07


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.