Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorKiviste, Andres
dc.contributor.advisorPadari, Allar
dc.contributor.authorElias, Hendrik
dc.date.accessioned2017-06-02T08:11:11Z
dc.date.available2017-06-02T08:11:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3526
dc.descriptionMagistritöö Metsatööstuse õppekavalet
dc.description.abstractAntud magistritöö uurib puidutööstusettevõtte Peetri Puit OÜ operaatori tööaja kasutust tehnoloogilisel tootmisliinil. Tehnoloogilise tootmisliini töö tagamiseks tuleb operaatoril põhitöö kõrvalt lahendada kõikvõimalikud ettejuhtuvad probleemid. Uuringu eesmärk on selgitada välja ajakulu erinevat tüüpi seisakutest põhjustatud probleemide lahendamiseks ning hinnanguline mõju tootmisefektiivsusele abioperaatori töölerakendamisel. Töös kasutati operaatori tööaja kronometreerimisel saadud andmeid. Edasisel andmetöötlusel käsitleti eraldi operaatori põhitööaega ning kõikvõimalike abitööde teostamiseks ning seisakute ja tõrgete lahendamiseks kuluvat aega. Nö mitte põhitööaja tegevuste selgitamiseks kasutati kahetasemelist operaatori tegevuste klassifitseerimist. Andmetöötlemise tulemusel selgus, et operaatori põhitööaja osatähtsus kogu tööajast on ≈45 %. Abioperaatori töölerakendamisel väheneks seisakutele kuluv aeg hinnanguliselt ≈38 %. Antud magistritöö jätkuuuringuks võiks olla ettepanekute tegemine tehnoloogiliste lahenduste leidmiseks ning selle majanduslik põhjendatus.te
dc.description.abstractThe thesis explores operator time use at the working-technological production line of the wood industry company Peetri Puit OÜ. The technological production line operator has to solve several types of problems when operating. The study was aimed to find out distribution of operator working time by different types of stops and the potential effect of employment of co-operator to production efficiency. The analysis is based on data obtained from stopwatch study of line operator work. Analysis of operator main working time and time of all kinds of incidental items was carried out separately. A two-level classification of operator activities is elaborated. Data processing revealed that the operator main working time is ≈45% of total working time. Co-operator employment can reduce working time ≈38%. This study can to be developed by elaborating proposals for technological solutions and economic analysis.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectkronometreerimineet
dc.subjectpõhitööaeget
dc.subjecttootedet
dc.subjecttootmisprotsessidet
dc.titleJärkamisliini operaatori tööaja analüüs puidutööstus ettevõtte näitelet
dc.title.alternativeAnalysis of Operator Working Time on Cross Cutting Line: A Case Study at a Wood Industry Companyen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-02
dc.contributor.departmentMetsatööstuset


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.