Show simple item record

dc.contributor.advisorBell, Simon
dc.contributor.authorSaabas, Timo
dc.date.accessioned2017-06-01T08:23:27Z
dc.date.available2017-06-01T08:23:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3508
dc.descriptionMagistritöö Maastikuarhitektuuri õppekavalet
dc.description.abstractMuhu vald on atraktiivne piirkond nii aktiivseks kui passiivseks puhkamiseks, pakkudes selleks erinevaid võimalusi, mida kasutavad nii kohalikud kui turistid. Vaatamata potentsiaalile pole Muhus ühtegi aktiivseks puhkuseks mõeldud matka- ja rattarada ning üldist omaalgatuslikku matkamist toimub vähe. Käesolev töö uurib, kuidas planeerida ja projekteerida Muhu valda matka- ja rattaradu nii, et muuta kohalikku keskkonda mitmekesisemaks ning rohkem kasutatavaks aktiivsete puhkajate poolt. Selleks töötatakse läbi teoreetiline materjal ning võrreldakse seda praktikas: esmalt uuritakse üldist matka-ja rattaradade hetkeolukorda Eestis ning uuritakse samadel põhimõtetel Muhut. Seejärel selgitatakse sarnaste radade kasutamise põhjused ning otsitakse märksõnade põhjal sarnaseid projekte mujalt maailmast, et laiendada konteksti ja saadud kogemusi Muhus töö hilisemas faasis rakendada. Siis uuritakse, kuidas matka- ja rattarada planeerida ning projekteerida, arvestade Muhu isepärase keskkonna ja pakutava potentsiaaliga. Antud teoreetilise ja praktilise uurimuse baasil koostatakse disainikriteeriumid matka-ja rattaradade arendamiseks Muhu saarel. Neid põhimõtteid katsetatakse disainprojekti näol Loode-Muhus. Disainprojekti hinnates selgus, terviklikult ja ettenägelikult planeerides on võimalik matka-ja rattaradu Muhu saarele projekteerida ning jätkusuutliku võrgustikuna edasi arendada. Rajad pakuvad mitmekülgseid võimalusi erinevatele kasutajagruppidele, väärtustades kohalikke paigatugevusi ning on kättesaadavad nii füüsilisel kui virtuaalsel kujul potentsiaalsetele ala külastajatele. See töö on aluseks mereäärsete piirkondade terviklike matka-ja rattaradade võrgustiku planeerimisele ning annab sisendeid, kuidas projekteerida rada mõnes kindlas piirkonnas.et
dc.description.abstractMuhu island is an attractive area for active and passive vacation, offering many options that are used by locals and also tourists. Although the potential, there are no hiking or cycling trails on Muhu and there is low personal initiative. This thesis is examining how to design hiking and cycling trails on Muhu island to make local environment more versatile and more used by active vacationers. For that, theoretic material is studied and compared it in practice: First, overall situation of hiking and cycling trails is examined and then Muhu is studied in the same way. Second, the reasons of using these trails are searched and following the same keywords, similar landscape architecture projects are looked at, to widen the context and use some key points in the project later on. Third, the design principles for hiking and cycling trails were investigated, taking into consideration the context and potential of Muhu island. All these principles were tested in a pilot design project in North-West of Muhu. It become evident that by planning holistically and foresightedly, sustainable hiking and cycling trails are possible to design and develop futher on as a network on Muhu island. The trails offer various possibilities to different interest groups, appreciating local strenghts of the places and are accessible both in physical and virtual way to potential users of the places. This thesis is a base for planning hiking and cycling trail networks in seaside regions and gives inputs how to design a trail in a certain context.Muhu island is an attractive area for active and passive vacation, offering many options that are used by locals and also tourists. Although the potential, there are no hiking or cycling trails on Muhu and there is low personal initiative. This thesis is examining how to design hiking and cycling trails on Muhu island to make local environment more versatile and more used by active vacationers. For that, theoretic material is studied and compared it in practice: First, overall situation of hiking and cycling trails is examined and then Muhu is studied in the same way. Second, the reasons of using these trails are searched and following the same keywords, similar landscape architecture projects are looked at, to widen the context and use some key points in the project later on. Third, the design principles for hiking and cycling trails were investigated, taking into consideration the context and potential of Muhu island. All these principles were tested in a pilot design project in North-West of Muhu. It become evident that by planning holistically and foresightedly, sustainable hiking and cycling trails are possible to design and develop futher on as a network on Muhu island. The trails offer various possibilities to different interest groups, appreciating local strenghts of the places and are accessible both in physical and virtual way to potential users of the places. This thesis is a base for planning hiking and cycling trail networks in seaside regions and gives inputs how to design a trail in a certain context.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmaastikuarhitektuuret
dc.subjectrekreatsioonet
dc.subjectaktiivne puhkuet
dc.subjectloodusturismet
dc.subjectaktiivsed eluviisidet
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleMuhu ratta-ja matkarajad, Loode-Muhu pilootala näitelest
dc.title.alternativeDesign of hiking and cycling trails in Muhu municipality, example of the pilot area at North-West of Muhu islandeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-06-02
dc.contributor.departmentMaastikuarhitektuuret


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.