Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorOrupõld, Kaja
dc.contributor.authorTilk, Annette
dc.date.accessioned2017-05-30T08:51:48Z
dc.date.available2017-05-30T08:51:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3454
dc.descriptionBakalaureusetöö Keskkonnakaitse õppekavalet
dc.description.abstractToidujäätmed on maailmas aina kasvav probleem, millele on hakatud üha enam tähelepanu pöörama. Toidujäätmete kasutamine biogaasi tootmiseks võib olla üheks võimalikuks lahenduseks vältimatute toidukadude käitlemiseks ja suureneva energiavajaduse rahuldamiseks. Käesoleva töö eesmärk on hinnata toitlustusasutustes tekkivate toidujäätmete biogaasi ja metaani tootlikkust. Töös uuriti 7 toitlustusettevõtte ja ühe toidutööstusettevõtte toidujäätmeid. Biogaasi ja metaani tootlikkuse määramiseks viidi läbi BMP (biokeemilise metaani potentsiaali) katsed. Analüüsitud toidujäätmetest saadi biogaasi 349-780 L/kg kuivaine ja 362-834 L/kg orgaanilise aine kohta. Metaani tootlikkus jäid vahemikku 243-552 L/kg kuivaine ja 252-592 L/kg orgaanilise aine kohta. Metaani hulk biogaasis oli 59-78%. Saadud tulemused sarnanesid teiste autorite poolt saadud tulemustega. Kuna jäätmete koostis varieerub olulisel määral, varieerus ka metaani tootlikkus. Saadud tulemustest selgus, et toidujäätmed on sobilikuks lähtematerjaliks biogaasi tootmisel.et
dc.description.abstractFood waste is becoming a serious problem worldwide and it has gained a lot of attention in recent years. Using food waste as a source material for biogas production can help to reduce environmental pollution and the growing demand for energy. The objective of this thesis is to evaluate biogas and methane potential of food waste from food service. Food waste samples were collected from 7 food service enterprises and one food manufacturer. BMP (biochemical methane potential) tests were carried out in the lab to measure the production of biogas and methane. Biogas yields were 349-780 L/kg TS and 362-834 L/kg VS. Methane yields ranged from 243 to 552 L/kg TS and from 252 to 592 L/kg VS. The percentage of methane in biogas was between 59-78%. Obtained results were in accordance with similar results from other researchers. The results showed that food waste has a highly variable composition and therefore the results were also variable. According to the results food waste can be considered as potential feedstock for biogas production.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectjäätmekäitluset
dc.subjecttaastuvenergiaet
dc.subjectanaeroobne kääritamineet
dc.titleToidujäätmete biogaasi tootlikkuset
dc.title.alternativeBiogas potential of food wasteen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-05
dc.contributor.departmentKeskkonnakaitseet


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.