Show simple item record

dc.contributor.advisorPõldma, Priit
dc.contributor.authorMännama, Märtin
dc.date.accessioned2017-05-29T13:28:45Z
dc.date.available2017-05-29T13:28:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3427
dc.descriptionMagistritöö Aianduse õppekavalet
dc.description.abstractNõudlus maheköögiviljade järele on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Leidub mitmeid kaubanduslikke väetisi ja taimede kasvu parandajaid ehk biostimulante, mida on lubatud mahetootjatel kasutada. Käesoleva uurimistöö eesmärk oli hinnata 4 biostimulandi (humistar, Bioreveil, AllGrow, Efektiivsed mikroorganismid – EM) ja ühe väetise(Vinasse) mõju söögipeedi ja porgandi saagile ja saagi kvaliteedile mahetootmise tingimustes. Selleks viidi läbi põldkatse. Katses olnud preparaatidel ei olnud statistiliselt olulist mõju söögipeedi kaubanduslikule saagile ega magneesiumisisaldusele. Söögipeedi kogusaak oli oluliselt väiksem Bioreveiliga väetatud variandis. Söögipeedi nitraatide sisaldus oli oluliselt väiksem kõikide preparaatide kasutamisel. Söögipeedi lämmastikusisaldus oli oluliselt väiksem Vinasse’i, Bioreveili, AllGrow ja Emi kasutamisel, Söögipeedi fosforisisaldus oli oluliselt väiksem AllGrow, Bioreveili ja Emi kasutamisel. Söögipeedi kaaliumisisaldus oli oluliselt väiksem Emi ja Bioreveili kasutamisel. Söögipeedi kaltsiumisisaldus oli oluliselt väiksem AllGrow, Bioreveili ja Emi kasutamisel. Porgandi kogusaaki ega kaubanduslikku saaki ei mõjutanud mitte ükski katses olnud preparaatidest. Porgandi kvaliteedinäitajatest ei olnud katses kasutatud preparaatidel olulist mõju nitraatide sisaldusele, kaaliumi- ega magneesiumisisaldusele. Porgandi lämmastikusisaldus oli võrreldes kontrollvariandiga oluliselt väiksem AllGrow ja Emi kasutamisel. Porgandi fosforisisaldus oli oluliselt suurem Humistariga väetatud variandis. Porgandi kaltsiumisisaldus oli oluliselt väiksem kõikide preparaatide kasutamisel. Selliste tulemuste põhjuseks olid tõenäoliselt ebasoodsad kasvutingimused kasvuperioodil. Välistada ei saa ka teisi tegureid.et
dc.description.abstractDemand for organically grown vegetables has increased during recent years. There are many commercially available plant growth enhancers called biostimulants and fertilizers that are allowed to use in organic farming. The aim of the current study was to evaluate the effect of 4 biostimulants (Humistar, Bioreveil, AllGrow, Effective microorganisms – EM) and Vinasse on the yield and yield quality of red beet and carrot in field conditions in organic production environment. Results showed that none of the biostimulants used in the experiment had significant influence on the marketable yield and magnesium content of red beet. Total yield of red beet was significantly decreased in Bioreveil treatment. Nitrate content of red beet was significantly decreased in all treatments compared to the control. Nitrogen content of red beet was significantly decreased in Vinasse, Bioreveil, AllGrow and EM treatments. Phosphorus content of red beet was significantly decreased in AllGrow, Bioreveil and EM treatment. Potassium content of red beet was significantly decreased in EM and Bioreveil treatment, Calcium content of red beet was significantly decreased in AllGrow, Bioreveil and EM treatments. Total Yield and marketable yield of carrot was not signifficantly influenced by any of the biostimulants used in this experiment. None of the preparations had significant influence on nitrate, potassium and magnesium content of carrot. Nitrogen content of carrot was significantly decreased in AllGrow and EM treatments compared to the control. Phosphorus content of carrot was significantly higher in Humistar treatment. Calcium content of carrot was significantly reduced in all treatments compared to the control. One possible explanation for such results is a dry and hot weather in the growing period. But there can be also other factors influencing the results.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectsöögipeetet
dc.subjectporgandet
dc.subjectbiostimulandidet
dc.subjectväetisedet
dc.subjectmahetootmineet
dc.titleBiostimulantide mõju söögipeedi ja porgandi saagikusele ja saagi kvaliteedileet
dc.title.alternativeEffect of biostimulants on the yield and yield quality of beetroot and carroten
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-06-06
dc.contributor.departmentAianduset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.