Show simple item record

dc.contributor.advisorAstover, Alar
dc.contributor.authorRässa, Siim
dc.date.accessioned2017-05-29T13:08:55Z
dc.date.available2017-05-29T13:08:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3424
dc.descriptionBakalaureusetöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalet
dc.description.abstractKäesolev lõputöö annab ülevaate Habemiku Grupi tootmise hetkeolukorrast. Tegu on ettevõtteid koondava grupiga, mille tootmispinnaks on hetkel ligikaudu 1300 ha. Ülevaade antakse grupi praeguste tootmismahtude ja kasutatava kuivatustehnoloogia osas. Kuna tegemist on areneva ettevõtete grupiga, võetakse arvesse ka tootmispinna võimalikku suurenemist pikemas perspektiivis. Ettevõtete tootmine on kasvanud pidevalt ja antud hetkel pole praeguse teraviljakuivatiga kuivatamine enam jätkusuutlik. Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada uue vajamineva kuivati võimsus, võttes arvesse vähemalt 6000 t teravilja kuivatamise. Välja tuleb valida ka planeeritava kuivati tüüp. Lisaks soovitakse leida kõige sobilikum ja kulusäästlikum kütuseallikas uue rajatava kuivati ahjudele. Sobiva kütuse valikul soovitakse arvestada ka ettevõtete eripäradega, milleks on suur metsamaa hulk ja võsastunud alade olemasolu. Sellega seoses soovitakse leida kinnitust hakkepuidu kui potentsiaalse kütuse sobilikkusele. Töö tulemustena selgitati välja uus vajaminev kuivati ja selle minimaalne võimsus. Tuginedes analüüsile ja arvutustele ilmnes, et kõige sobilikumaks kuivatiks tuleks valida läbivoolu põhimõttega šahtkuivati. Kõige sobilikumaks kuivati küttelahenduseks osutus hakkepuidu baasil olev küttelahendus.et
dc.description.abstractThe thesis at hand gives an overview of the current state of production of the Habemiku Group. The group consists of companies with a total production area of about 1300 ha. The overview includes group’s current production capacity and drying technology. Since it is a group consisting of developing companies, possible increase of production area in the long perspective is taken into consideration. Production of the companies has continued to grow and it is no longer efficient to continue using the existing grain dryer. The aim of this bachelor’s thesis is to establish the capacity of the new required dryer, while taking into consideration that it has to dry at least 6000 tons of grain. The type of the planned dryer must also be decided upon. In addition, it is requested that the most suitable and economical source of fuel is found for the established dryer’s ovens. When choosing the suitable fuel, it is advised that companies’ specificities are taken into account, which are the large amount of forest area and the presence of scrubland. In relation to this impediment, it remains to be determined whether woodchips could potentially be a suitable fuel. As a result of the thesis, the necessary new drier and it’s minimal capacity were established. Based of the analysis and calculations, it became clear that the most suitable dryer is the cross- flow shaft dryer. The most suitable fuel option turned out to be the one based on woodchips.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectteraviljakuivatidet
dc.subjectviliet
dc.subjectkuivatidet
dc.subjectpõletidet
dc.subjectefektiivsuset
dc.subjecthakeet
dc.titleHabemiku Grupi ettevõtete rajatava kuivati tasuvusanalüüset
dc.title.alternativeAnalysis of a Habemiku Group’s planned grain dryeren
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-06
dc.contributor.departmentMullateadus ja agrokeemiaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.