Show simple item record

dc.contributor.advisorVool, Ele
dc.contributor.authorToomsoo, Tairi
dc.date.accessioned2017-05-29T12:24:41Z
dc.date.available2017-05-29T12:24:41Z
dc.date.availableLõputööle on üldsusele avalikustamise ja kättesaadavaks tegemise osas seatud piirang viis aastatet
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3413
dc.descriptionMagistritöö Aianduse õppekavalet
dc.description.abstractViinamarjakasvatuse vastu tuntakse järjest suurenevat huvi, kuid katmikala tingimustesse sobivate lauamarjade valik on limiteeritud ning seega on käesolevas töös uuritud erinevate sortide käitumist ja kvaliteeti katmikalal kasvatades. Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada kasvukoha ja sordiomaduste mõju lauaviinamarjade kvaliteedile katmikala tingimustes. Uurimustöös analüüsiti Pärnumaa ja Võrumaa katmikalal kasvanud erineva viljavärvusega viinapuu sortide ’Mars’, ’Canadice’ ja ’Supaga’ kvaliteeti sõltuvalt sordiomadustest ja kasvukohast. Katses määrati järgnevad biokeemilise koostise parameetrid: marjamahla kuivainesisaldus, orgaanilised happed, üldfenoolid, antotsüaanid ja marjamahla pH. Andmetöötluseks kasutati 2-faktorilist dispersioonanalüüsi. Katsetulemusena selgus, et nii sordiomadused kui ka kasvukoht mõjutavad viinamarjade kvaliteediomadusi. Suurima vilja massiga olid sordid ’Mars’ ja ’Supaga’, sealjuures viljade keskmine mass oli 2,9 g. Mahla kuivainesisaldus varieerus sortidel 14,5...17,9 °Brixi. Kõrgeima °Brixi väärtusega sordid olid ’Canadice’ ja ’Supaga’. Kasvukohast lähtuvalt olid suurima mahla kuivainesisaldusega Võrumaa katmikalal kasvanud sordid. Orgaanilisi happeid oli kõige vähem sordi ’Mars’ viljades. Mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarv jäi sortidel vahemikku 14,1...16,8, suurim suhtarv oli sordil ’Supaga’. Üldfenoole ja antotsüaane leidus kõige enam sordi ’Mars’ viljades. Küpsusindeksi väärtus jäi katses vahemikku 140...177, sealjuures suurima küpsusindeksiga sordiks oli ’Supaga’. Kasvukohast lähtuvalt oli vastav indeks suurim Võrumaa katmikala sortidel. Mahla pH näit oli suurim sordil ’Supaga’.et
dc.description.abstractThe interest in viticulture has been increased lately, but since there is a limited selection of table grape cultivars for growing under protected cultivation, in this research it has been analyzed the quality of different cultivars under protected cultivation conditions. The aim of this Master’s thesis was to identify the influence of genotype and habitat on the quality of table grapes in protected cultivation conditions. The research was carried out in two protected cultivation sites in Pärnu and Võru county, where three table grape cultivars ‘Mars’, ‘Canadice’ and ‘Supaga’ with different fruit colour were grown. The following parameters of biochemical composition were measured in the study: soluble solid content, organic acids, total phenolics, anthocyanins and grape juice pH. The results of the research concluded that genotype and habitat both influence the quality of table grapes. The grape cultivars with heaviest berries were ‘Mars’ and ‘Supaga’, the average berry weight was 2,9 g. The soluble solid content varied between 14,5 to 17.9 °Brix. The cultivars with highest °Brix value were ’Canadice’ and ’Supaga’ and from the habitat basis, berries with highest average °Brix value were grown in Võru county. The organic acid content was lowest in ’Mars’. The sugar and acid ratio of cultivars ranged between 14,1 to 16,8, with the highest value was ’Supaga’. Total phenolic and antocyanin content were highest in ’Mars’ berries. The ripening index ranged from 140 to 177, with highest index was cultivar ’Supaga’. From the habitat basis, berries from Võru county had the highest ripening index. Berry juice pH was highest in ’Supaga’.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectviinapuuet
dc.subjectkuivaineet
dc.subjectorgaanilised happedet
dc.subjectfenoolsed ühendidet
dc.subjectkatmik aladet
dc.titleGenotüübi ja kasvukoha mõju lauaviinamarjade kvaliteedile katmikala tingimusteset
dc.title.alternativeThe influence of genotype and habitat on the quality of table grapes in protected cultivation conditionsen
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-06-06
dc.contributor.departmentAianduset
rioxxterms.freetoread.startdatealates 06.06.2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.