Show simple item record

dc.contributor.advisorUri, Urmas
dc.contributor.authorVodja, Kätlin
dc.date.accessioned2017-05-29T10:00:16Z
dc.date.available2017-05-29T10:00:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3389
dc.descriptionMagistritöö Vesiehitus ja veekaitse õppekavalet
dc.description.abstractSeoses Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivis sätestatule peavad kõik veekogumid vastama seisundile „hea“. Põlevkivi kasutamise negatiivne mõju tuleneb eelkõige tööstusest lähtuvast ohtlike ainete põhjustatud koormusest ning suure osa sellest põhjustab veel tänapäevalgi jääkreostusega reostunud alade mõju. Antud aladel paikneb ka Kohtla jõe säng, mistõttu on vajalik uurida erinevad võimalusi jõe seisundi parandamiseks. Käesolevas töös on esitatud erinevad alternatiivid Kohtla jõe jääkreostusega reostunud alade ohutustamiseks, ning valiti parim variant. Töös arvestati Kohtla jõe vooluhulkasid ja potentsiaalseid võimalusi vooluhulkade suurenemiseks tulevikus. Arvutusalustena kasutati kirjanduses saadaval olevaid juhendeid, olemasolevat reostuse ulatust ja autori poolt mõõdetud vooluhulkasid. Parimaks lahenduseks osutus Kohtla jõe sängile möödavoolukraavi rajamine, sest seoses suure reostuse mahuga ei ole kogu jõe sängi puhastamine majanduslikult otstarbekas. Möödavoolukraavi ja vana sängi vooluhulkade reguleerimiseks on esitatud projektlahendus möödavoolukraavile künnisülevoolu ja vanale sängile avaülevoolu rajamiseks. Looduslikke tegureid arvestades on avaülevool projekteeritud kaheavalisena, millest üks ava on kilpvarjadega reguleeritav.et
dc.description.abstractDue to the directive 2000/60/EC of the European Parliament all member states should aim to achieve the objective of at least good water status. The negative effects of using oil shale is caused by large pollution loads of dangerous substances. Areas still battling with residual pollution contribute to the negative effects in a significant way. River Kohtla is also based in those areas, therefore different oppurtunities to improve river status needed to be compared. All calculations were based on discharges of River Kohtla and potential increases of flows in the future. Calculations were made by using guidelines found in literature, excisting range of residual pollution and river flows which were measured by the author. On the basis of current situation a diversion channel proved the best solution. Bearing in mind the extent of the pollution it is not economically resourceful to clean all of the river. For controlling the discharge to both channels, a comprehensive design is presented. A submerged weir into diversion channel and constructing a second weir into inflow of the old riverbed. Considering peculiarities of the nature, the second weir is designed to have two openings, in which one is to be regulated with wooden gates.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectvesiehitisedet
dc.subjectkünnisülevoolet
dc.subjectülevoolet
dc.subjectKohtla jõgiet
dc.subjectjääkreostuset
dc.titleKohtla jõe ümbersuunamisvõimaluste ja vooluhulkade jaotumuse uurimineet
dc.title.alternativeInvestigation of possibilities of diversion and distribution of flow in River Kohtlaen
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-06-01
dc.contributor.departmentVeemajanduset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.