Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorKurvits, Vahur
dc.contributor.authorKaivapalu, Ragnar
dc.date.accessioned2017-05-29T08:27:12Z
dc.date.available2017-05-29T08:27:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3373
dc.descriptionBakalaureusetöö Metsanduse õppekavalet
dc.description.abstractKäesolev uurimustöö koosneb kahest osast. Esimeses osas kirjeldatakse töös kasutatavat metoodikat. Teises ja kõige mahukamas osas toimub analüüs ja uuritakse erinevaid metsamasinate toodangut mõjutavaid tegureid. Antud uurimistöö on valminud peamiselt autori tähelepanekute põhjal. Andmed graafikutesse ja tabelitesse on autor saanud valdavalt RMK aruannetest. Samuti on töös kasutatud raiemasinate kasutajatelt saadud infot raiemasinate ja raietööde kohta. Käesolevas töös selgus, et ükski uuritud faktor, vaadeldes võrdlusesse valitud masinaid, ei mõjutanud tootlikkust märkimisväärselt. Seega on selle töö tulemusel peamiseks tööviljakuse mõjutajaks masinate operaatorite võimekus. Autori arvates saaks uurimustööst kasulikku teavet nii masinaoperaatorid kui ka metsa ülestöötamisega tegelevad ettevõtjad.et
dc.description.abstractThis study is composed of two parts. The first section describes the research method used in the work. The second and the largest part of the analysis consists an observation of the factors affecting the timber production of forest machinery. This research was carried out mainly on the basis of the author's observations. The data in the tables and graphs, the author has obtained from SFMC reports. This study also consists an information obtained from harvesters´ operators. In this Paper, it became clear that none of the investigated factors, considering the comparison machines, does not significantly affect productivity. Thus, the main factor affecting the productivity according this study is the machine operator capability. The author thinks that this study can be useful for harvesters´ operators as well as for forest management entrepreneurs.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectharvesteret
dc.subjecttootlikkuset
dc.titleLageraie masinate võrdlus RMK näitelet
dc.title.alternativeThe comparison of clearcut machinery based on the example of The State Forest Management Centreen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-05-30
dc.contributor.departmentMetsatööstuset


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.