Now showing items 1-8 of 8

 • Agroforum Mare Balticum 2016 : conference proceedings : 19th - 21st April 2016, Tartu, Estonia 

  Vollmer, Elis (editor) (Estonian University of Life Sciences, 2016)
  The annual international agricultural forum Agroforum Mare Balticum will be held, already for the fourth time now, in Tartu, Estonia. The conference is an important meeting point for the agricultural sector’s politicians ...
 • Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud : seisund, kasutamine, andmebaasid 

  Parmasto, Erast (toimetaja); Viikberg, Jüri (toimetaja) (Haridus- ja Teadusministeerium, 2008)
  Riiklik programm „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” kinnitati 24. detsembril 2003 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 865-k aastateks 2004– 2008 ning anti haridus- ja teadusministeeriumi hallata. Loodi programmi ...
 • Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste töid. 2 

  Järv, Eha (toimetaja); Kirsimäe, Kristel (toimetaja); Laugaste, Reet (toimetaja); Püttsepp, Juhani (vastutav toimetaja); Žurauskaite, Mariana (toimetaja); Eesti Maaülikool. Loodusteaduste kool (Eesti Maaülikool, 2018)
  Teie käes avaneb raamat valikuga Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste uurimistöödest aastaist 2012–2018. Eelmine kogumik, mis on nähtav ka kooli kodulehel (vt emu.ee), koondas artikleid aastaist 2007–2011. Tekste ...
 • Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste töid. [1] 

  Järv, Eha (toimetaja); Püttsepp, Juhani (vastutav toimetaja); Eesti Maaülikool. Loodusteaduste kool (Eesti Maaülikool, 2012)
  Teie käes on raamat, mis sisaldab valikut Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste uurimistöödest aastatest 2007–2012. Kõik valitud tööd on õppejõududelt pälvinud suurepärase hinde. Tekste on mõnel juhul lühendatud ja ...
 • Eesti teadus 2019 

  Raudvere, Kadri (toimetaja) (Eesti Teadusagentuur, 2019)
  Eesti kui väheste loodusvaradega väikeriigi suurim arengu toetaja on tark ja ettevõtlik rahvas. Oleme taasiseseisvumise järel jõudnud olukorda, kus lihtsamad arengutegurid on ammendunud ja üha selgemaks saab, et Eesti ...
 • Hea teadustava 

  Unknown author (Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2017)
  Hea teadustava kokkulepe. Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ...
 • Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : lõpparuanne 

  Soomere, Tarmo; Niinemets, Ülo; Niglas, Katrin; Pilt, Ebe; Roosalu, Triin; Randma-Liiv, Tiina (Eesti Teaduste Akadeemia, 2018)
  Esitatakse ülevaade kaasaegsete teadlaskarjääri mudelite põhimõtetest, peamistest elemen-tidest, nende teisenemisest viimastel aastakümnetel ning erinevate mudelite rakendamisel ilmnenud kitsaskohtadest teaduskirjanduses ...
 • Noorteadlased teadusloost : EMÜ ja ENTA kooskorraldatud teadusloo konverentsi materjalid 

  Teperik, Dimitri (toimetaja); Eesti Maaülikool. Teadusloo Uurimise Keskus; Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia, 2006)
  Teaduslugu tegeleb teaduse ajaloo, teadusfilosoofia ning teaduspoliitika uurimisega ning on Eestis interdistsiplinaarse ja tervikliku teadusalana uus ning arenev valdkond. Teadusloo uurimustöö arendamiseks korraldas Eesti ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.