Show simple item record

dc.contributor.advisorMorozov, Gunnar
dc.contributor.authorKasuk, Kairit
dc.date.accessioned2017-05-26T06:37:59Z
dc.date.available2017-05-26T06:37:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3340
dc.descriptionBakalaureusetöö Loodusvarade kasutamise ja kaitse erialalet
dc.description.abstractMetsa ökosüsteemides sisaldub umbes pool maismaa süsinikuvarust. Peamiselt vähenevad kliimamuutused süsiniku sidumise tulemusel puitsesse biomassi ja metsamulda. Antud bakalaureusetöö keskendub metsa varisevoo uurimisele okaspuupuistute metsaökosüsteemides. Töö põhineb 6 männi (Pinus sylvestris) ja 2 kuuse (Picea abies) puistu metsavarise vaatlusandmetel. Puistud asuvad Lõuna- Eestis: Tartu- ja Põlvamaal. Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada männi ja kuuse puistute variseproduktsiooni ning varise sesoonset dünaamikat erineva vanustega puistutes. Varise langemise intensiivsuses eristus selgelt kaks kulminatsiooni – kevad-suvine ning sügisene. Talvel jäi varise langemine miinimumi. Antud töös käsitletud okaspuupuistutes moodustasid metsavarise okkad, oksad ja muu varis. Töö käigus selgus, et varise fraktsionaalne koostis ja produktsioon erinevad puistutes vanuse ja peapuuliigi poolest. Samuti avaldas varisele mõju ka eelmisel aastal läbi viidud harvendusraie. Aastane varisehulk jäi 17- kuni 66-aastastes männikutes vahemikku 2.4-4.7 t/ha, 30- kuni 61- aastastes kuusikutes 1.2-4.5 t/ha.et
dc.description.abstractApproximately half of the carbon stock is located in forest ecosystems. Climate changes are mainly mitigated by sequestrating carbon fluxes into woody biomass and forest soils. The study is based on litterfall observations in four different Scots pine (Pinus sylvestris) and two Norway spruce (Picea abies) stands between ages of 17-66 and 30- 61 years, respectively. Stands are located in southern part of Estonia, Tartu and Põlva county. The aim of this thesis was to describe and analyze litter production and litterfall dynamics in different coniferous forest ecosystems. The intensity of litterfall differed clearly in two maximums – in spring-summer and autumn period. The litter consisted of following fractions: needles, branches and litter of other origin. The results showed that the fractional composition of litter and its production differ by stand age and main tree species. Also the process of forest thinning affected tree litter. The yearly amount of litter in Scots pine stands varied between 2.4 and 4.7 tons per hectare. And the number for Norway spruce stand was in the range of 1.2 and 4.5.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectsüsinikuringeet
dc.subjectokaspuudet
dc.subjectpuistudet
dc.subjectökosüsteemidet
dc.subjectharvendusraieet
dc.titlePuude varisevood kuusikute ja männikute metsaökosüsteemideset
dc.title.alternativeTree litter fluxes in spruce and pine forest ecosystemsen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-05-29
dc.contributor.departmentMetsakasvatuset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.