Show simple item record

dc.contributor.advisorVassiljev, Peeter
dc.contributor.authorHindre, Mari-Liis
dc.date.accessioned2017-05-25T07:05:20Z
dc.date.available2017-05-25T07:05:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3302
dc.descriptionBakalaureuse lõputöö erialal Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujunduset
dc.description.abstractKäesoleva töö ideelahenduse kontseptsiooniks on Jaamamõisa linnaosas asuva ala linnaruumile avamine olemasolevat identiteeti maksimaalselt säilitades. Eesmärk oli luua kujundus, mis tooks antud kohale paremat mainet, meelitaks inimesi seda külastama ja lahendaks probleeme. Ala analüüsimine näitas, et sealse linnaruumi suurim probleem on liigniiske pinnas. Põhjavesi on surveline ning sademevesi ei imbu pinnasesse. Liigvee probleemi lahenduse idee tuleneb Eesti loodusest tuntud rabadest. Raba on sademetest toituv pisiveekogudega maastik. Antud töö kontseptsioonis ongi reljeefist lähtudes loodud palju pisikesi veekogusid ehk laukaid. Liigne vesi koguneb tehislikku laukasse ning see hoiab ära üleujutused aiamaade, kortermajade vahel ja teedel. Hiinalinna väärtusteks võib pidada omanäolist organiseerimatut aiamaade ala ja garaažide labürinte. Koha identiteedi säilitamine tekitab kontrastse ülemineku kõrgete paneelmajade ja looduskeskkonna vahele. Linnaruumi ja tehisliku raba ühendamiseks on planeeritud ala ühendav teede struktuur, jalgrajad ning korterelamute vahele on põimitud veesilmasid. Linnarabas kulgevad rajad laugaste vahel, tuues vee inimesele lähedale ja pakkudes vaheldusrikast keskkonda. Planeeritud on kolm uut kortermaja, et rõhutada hoonestuse lõppu ja raba algust. Vanematele kortermajadele on ette nähtud renoveerimine. Garaažide katustelt avaneb vaade elumajadele ja praegusele aiamaade alale, kus varjab vaadet võsastumine. Sellest inspireerituna kujunesid garaažide katustele platvormid ja rajad, kus on võimalik jalutada, aega veeta ja garaaži katusekohvikus istuda.et
dc.description.abstractThe concept of this work is the opening of the “Chinatown” area located in the Jaamamõisa district for public use, whereas the key is to preserve the existing identity. The aim was to create an idea that would modify the reputation and solve the existing problems of the area and later on attract people to see the area and spend their free time in the nature. The analysis of the area showed that the biggest problem is the moist surface area. The groundwater is pressurised and would not filter in from the surface. The solution to the problem derives from the nature of Estonia. Bog is a terrain that is mostly built up by rain water and consists of little water reservoirs. In the concept of the work, many small bog pools have been created using the existing terrain profile in the area. Excess water would fill up the artificial pool and is going solve the problem of floods in the area of gardens, apartments and streets. The value of Chinatown can be considered as having an unorganized organizational yard and the labyrinth of the garages. Maintaining the identity of the place creates a contrast between high apartement houses and the natural environment. In order to connect the city and the artificial bog, there is planned a neat structure of streets, pathways and bog pools. There are pathways in the „Bog in the city“ that would run between the bog pools, bringing the water closer to everyone and offering an intermittent environment. Three new apartment houses are planned to highlight the border between the buildings and the bog. Older flat houses are intended to be renovated. From the roofs of the garages opens up a view to the houses and the current garden area, where the view is blocked by underwood. This lead to the idea of pathways on top of the garages, making it possible to take a walk up there, sit down and enjoy the view or even a cup of coffee in a pop-up bar.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectHiinalinnet
dc.subjectliigvesiet
dc.subjectgaraazidet
dc.subjectkatusedet
dc.subjectkujundusprojektidet
dc.titleLinnarabaet
dc.title.alternativeCitybogen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-05-30
dc.contributor.departmentMaastikuarhitektuuret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.