Show simple item record

dc.contributor.advisorKriipsalu, Mait
dc.contributor.advisorPeetsmann, Elen
dc.contributor.authorKannumäe, Kertu
dc.date.accessioned2017-05-23T10:35:27Z
dc.date.available2017-05-23T10:35:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3242
dc.descriptionMagistritöö Maastikukaitse ja -hoolduse erialalet
dc.description.abstractVõttes arvesse arenenud riikide suurt tarbimist ning sellega kaasnevat keskkonnakahju tänapäeva ühiskonnas, on selge, et meil tuleb oma jäätmeid liigiti sorteerida, et mõju keskkonnale oleks võimalikult väike. Haridusasutused peaksid jäätmete sorteerimist õpetama ja ka ise vastavalt tegutsema, et olla eeskujuks keskkonna säästlikumaks muutmisel ja tarbimisharjumuste vähendamisel. Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate ootused EMÜ jäätmekäitluse parandamiseks ning kaardistada hetkeolukord. Selleks viidi läbi küsitlus Eesti Maaülikooli töötajate ja üliõpilaste seas. Koostati kaks küsitlust, üks üliõpilastele ning teine töötajatele. Küsitluses selgus, et üle 90 % töötajatest ja üliõpilastest on võimaluste loomisel valmis oma jäätmeid aktiivsemalt sorteerima. Peamiseks nõusoleku kriteeriumiks oli „kui kogumiskaste oleks rohkem“. See näitab, et kindlasti peab selles osas midagi ette võtma. Tuleb luua võimalused jäätmete sorteerimiseks ja tõsta inimeste teadlikkust. Töötajad ja üliõpilased olid ühisel arvamusel, et EMÜ jäätmekäitlust aitaks parandada kogumiskastide paigaldamine, rohkema info levitamine ja jäätmekava koostamine. Käesolev magistritöö annab EMÜ jäätmekava koostamiseks esimese sisendi.et
dc.description.abstractTaking into account the significant consumption in developed countries and the accompanying damage affecting the environment, it is clear that we have to sort waste according to certain types to minimize the impact on the environment. Educational establishments should teach sorting waste and act accordingly themselves to be a role model in making the environment more sustainable and decrease the consuming habits. The aim of the Master’s thesis is to find out the expectations of the students and staff of the EMÜ for the improvement of waste handling and map the current situation. For that a questionnaire was carried out among the staff and the students of EMÜ. Two questionnaires were prepared: one for students and the other for the staff. The questionnaire shows that more than 90 % of the staff and students are ready to sort their waste more actively if such kind of conditions are created. The main criterion of the request was that “there should be more collection containers”. It shows that something has to be done to solve the situation. Conditions for waste sorting have to be created and people’s awareness has to be increased. The staff and students share a common opinion that waste handling in EMÜ could be improved by installing collection containers, spreading more information and compiling a waste handling plan. The Master’s thesis provides the first input for the preparation of the waste plan of EMÜ.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectjäätmekäitluset
dc.subjectkeskkondet
dc.subjectjäätmekavadet
dc.subjectharidusasutusedet
dc.titleÜliõpilaste ja töötajate valmisolek jäätmete sorteerimiseks Eesti Maaülikooliset
dc.title.alternativeStudents and personnel’s willingness to separate waste in Estonian University of Life Sciencesen
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-05-31
dc.contributor.departmentMaastikukorraldus ja loodushoidet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.