Show simple item record

dc.contributor.advisorAstover, Alar
dc.contributor.advisorTeesalu, Triin
dc.contributor.authorPärendson, Sven Eerik
dc.date.accessioned2017-05-23T08:09:12Z
dc.date.available2017-05-23T08:09:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3228
dc.descriptionBakalaureusetöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalet
dc.description.abstractPõllumajandussaaduste tootmise juures on väga oluline roll toodangu hinnal ja toodangu kogusel kindla pinnaühiku kohta. Kuna hinda üksiktootja mõjutada ei saa, tuleb rõhku panna toodangu kogusele. Suuremate saagikuste saavutamiseks kasutatakse maailmas laialdaselt erinevaid väetisi. Suured väetise normid aga avaldavad keskkonnale negatiivset mõju. Töö eesmärgiks on anda hinnang bakterväetise nimega Fosfix mõjust odra saagikusele ning teatud kvaliteedinäitajatele. Mineraalseks lämmastikväetiseks oli ammooniumnitraat, normidega N0, N40, N80, N120, N160 kg/ha. Katse teostati kolmes korduses. Bakterväetist pritsiti kahel korral 1+1 l/ha, võrsumis ja kõrsumisfaasis. Töö teoreetilise osa koostamisel toetuti erialasele kirjandusele, nii Eestist, kui mujalt maailmast. Kuna Fosfix on fosforbakterväetis uuriti ka kirjandust, mis oli seotud bac. Megaterium var. Phosphaticum kultuuriga ja kuidas see bakter mõjutab odra ja teiste põllumajanduskultuuride saagikust ja mulla fosfori sisaldust. Käesolevas uurimuses Fosfix uuritavatele näitajatele usutvat mõju ei avaldanud. Küll aga on usutav mõju lämmastikväetiste kasutamisel.et
dc.description.abstractThe price and quantity of a product per specific surface unit plays a very important role in the production of agricultural products. Since an individual producer cannot influence the price, they have to focus on the quantity of the product. A great number of different fertilizers are used in the world for greater agricultural productivity. The purpose of this research is evaluating the effect of a bacterial fertilizer named Fosfix on the productivity and quality of barley. The mineral fertilizer was ammonium nitrate with regulations N0, N40, N80, N120, N160 kg/ha. Bacterial fertilizer was sprayed twice 1+1 l/ha. Once in the sprouting phase and the second treatment was in the shooting phase. The theoretical part of the research relies on specialized literature from Estonia as well as from other parts of the world. Since Fosfix is a phosphoric bacterial fertilizer, literature about the culture of bac. Megatherium var. phosphaticum and how it affects the production of barley and other agricultural products and the abundance of phosphorous in the soil was also researched. This research did not detect a significant effect of Fosfix on the indicators used. However, a significant effect of nitrogen fertilizers was detected.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectfosforet
dc.subjectbakterväetisedet
dc.subjectoderet
dc.subjectsaagikuset
dc.subjectkvaliteedinäitajadet
dc.titleBakterväetise „Bacillus megatherium phosphaticum“ mõju odra saagikusele ja teatud kvaliteedinäitajateleet
dc.title.alternativeBacterical fertilizer „Bacillus megatherium phosphaticum“´s imbact on barley yield and certain quality indicatorsen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-07
dc.contributor.departmentTaimekasvatus ja rohumaaviljeluset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.