Show simple item record

dc.contributor.advisorPõldma, Priit
dc.contributor.authorKade, Allar
dc.date.accessioned2017-05-23T06:35:58Z
dc.date.available2017-05-23T06:35:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3217
dc.descriptionMagistritöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalet
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli välja selgitada lämmastiku ja väävliga kasvuaegse pealtväetamise mõju küüslaugu saagikusele ja biokeemilisele koostisele. Katse põhines plokksüsteemil ja toimus tootmispõllul Ukraina sordiga ´Liubasha`. Põhiväetisega anti küüslaugupõllule 50 kg lämmastikku ja 45 kg väävlit hektari kohta. Katsepõhiselt oli väetusvariante 7, millest üks oli kontrollvariant, kolm olid lämmastikuga variandid (30 N kg ha, 60 N kg ha, 90 N kg ha) ja ülejäänud kolm olid lämmastiku ja väävliga variandid (30 N 15 S kg ha, 60 N 15 S kg ha, 90 N 15 S kg ha). Kõik variandid olid neljas korduses. Uuriti saagikuse parameetreid ja küüslaugu biokeemilist koostist (kuivaine, rakumahla kuivaine, üldfenoolid, lämmastiku ja väävli sisaldus). Tulemustest selgus, et kasvuaegse lämmastiku väetusnormi 60 kg N ha juures oli saagikuse tõus 25%. Biokeemiliste parameetrite analüüsimisel selgus, et lämmastikuga väetamine avaldas positiivset mõju saagi kvaliteedi parameetritele. Selgus, et väetades lämmastikuga 60 kg N ha olid parimad kvaliteedinäitajad. Samas statistiliselt usutavat erinevust väävliga väetamisel ei olnud.et
dc.description.abstractThe aim of this study was to enhance the yield and quality of winter garlic through assessing the effect of different levels of nitrogen and sulphur. The average yield of winter garlic is low and producers would like to know the effect of nitrogen and sulphur fertilization on the yield and biochemical composition on garlic. This study was based as a block design and was conducted on production field with the Ukraine variety of ´Liubasha`. Basal dose of fertilizer (YaraMila Cropcare 11-11-21) was applied as 50 kg N ha and 45 kg S ha. The experiment consisting of 7 levels: 1 level was control, 3 levels of nitrogen (30 N kg/ha, 60 N kg/ha, 90 N kg/ha) and 3 levels of nitrogen and sulphur (30 N 15 S kg/ha, 60 N 15 S kg/ha, 90 N 15 S kg/ha) were applied as top dressing. All levels were in 4 replications. The yield parameters and biochemical composition (dry matter, soluble solids, total phenolics, nitrogen content and sulphur content) were observed. The application of nitrogen significantly influenced the yield of winter garlic. The yield potential of garlic increased 25% by application of nitrogen at 60 kg ha. The results showed that nitrogen application increased biochemical composition on garlic but there were no significant difference of sulphur treatment.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjecttaliküüslauket
dc.subjectsaagikuset
dc.subjectbiokeemiline koostiset
dc.titleKasvuaegse lämmastiku ja väävliga väetamise mõju taliküüslaugu (Allium sativum L.) saagikusele ja biokeemilisele koostiseleet
dc.title.alternativeInfluence of nitrogen and sulfur fertilization on the yield and biochemical composition of garlic (Allium sativum L)en
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-05
dc.contributor.departmentTaimekasvatus ja rohumaaviljeluset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.