Show simple item record

dc.contributor.advisorIlves, Ene
dc.contributor.advisorSirk, Martin
dc.contributor.authorReimann, Kevin
dc.date.accessioned2017-05-22T08:30:53Z
dc.date.available2017-05-22T08:30:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3188
dc.descriptionBakalaureusetöö Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekavalet
dc.description.abstractPrismata mõõtmist kasutatakse tänapäeval järjest rohkem. Probleem seisneb selles, et objektidel esineb prismaga mõõtmiseks raskesti ligipääsetavaid kohti. See teeb mõõtmised ressursi ja ajakulukamaks. Probleemi lahenduseks on kasutada prismata mõõtmist, kuid selle meetodi kasutamiseks on vaja teada, kuidas käitub ja millise täpsuse annavad laserid erinevatele pindadele mõõtes. Sellest tuli vajadus uurida elektrontahhümeetrite täpsust kui mõõta kaugust erinevatele pindadele. Uurimistöö praktilise osa läbiviimisel kasutati Trimble S6 DR300+ ja Leica TS15 elektrontahhümeetreid. Mõõtmised tehti erinevatele materjalidele - puit, kivi ja metall. Lauale fikseeriti koht, kuhu asetati mõõtmiste teostamiseks erinevaid mõõtmispindu. Täpne joonepikkus saadi kuue täisvõttega prismale mõõtes. Igale materjalile mõõdeti kaugus viie täisvõttega. Mõõdistamise ajal jäid elektrontahhümeetrid kindlasse asendisse ja poolvõtteid vahetati ainult instrumendi tarkvaraliste kiirkäsklustega. Töö tulemustes arvutati välja mõõtmistulemuste hälbed ning keskmised ruutvead. Samuti koostati võrdlevad graafikud. Tulemustest on näha, et parima mõõtetulemuse andsid mõlemad elektrontahhümeetrid musta vineeri puhul. Suuremad hälbed esinesid kivipindadel – Aeroc plokk, silikaat, tellis, betoonkivi. Käesoleva töö tulemustest järeldub, et laseriga mõõtmisel peab olema kriitiline mõõdetava pinna valikul. Tuleb arvestada nii pinna struktuuriga kui ka tooniga.et
dc.description.abstractReflectorless measurements are becoming widely used due to their effectivness. The reason is that the work sites have various different unaccesible points. Therefore, measuring without prism is chosen instead, but it is important to know how lasers reflect off different surfaces and is the necessary precision achieved. This research is aimed to study total station laser measuring precision to different surfaces. Trimble S6 DR300+ and Leica TS15 total stations were used, equipped with pulse and phase laser respectively. The test was conducted with variety of different surfaces such as wood, stone and metal. The accurate lenght of the distance was obtained by measuring to the prism with 6 full rounds. 5 full rounds were made to the surfaces which were placed behind the fixated spot on the table. Deviation and mean squared error were calculated to analyze the results. Charts are also displayed to illustrate the differences in distances. The research results show that the lowest deviations occured from measurements on black plywood. Bigger deviations came from stone surfaces. This thesis concludes that choosing the surface where to conduct laser measurements must be critically considered. The structure and tone of the surface must be taken into consideration.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectpulsslaseridet
dc.subjectfaaslaseridet
dc.subjectprismata mõõtmineet
dc.titleElektrontahhümeetri laserkaugusmõõturi täpsus sõltuvalt mõõdetavast pinnastet
dc.title.alternativeRange precision of total station integrated with an electric distance measurement on various surfacesen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-05-30
dc.contributor.departmentGeomaatikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.