Show simple item record

dc.contributor.advisorSudakova, Lea
dc.contributor.advisorKose, Marika
dc.contributor.authorKons, Egle
dc.date.accessioned2017-05-19T07:38:55Z
dc.date.available2017-05-19T07:38:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3163
dc.descriptionBakalaureusetöö Loodusturismi õppekavalet
dc.description.abstractKäesolevas töös on uuritud Haanja, kui turismisihtkoha jätkusuutlikkust ja turismi arengut algusaegadest tänapäevani. Varasemalt pole konkreetselt ainult Haanjamaa turismi puudutavat uurimust läbi viidud, mistõttu see on oluliseks allikaks piirkonna turismi arengu talletamisel. Antud piirkonna kohta on säilinud vähe ajaloolisi-, ning kirjalikke andmeid turismi valdkonnas. Uurimustöö käigus viidi läbi intervjuud Haanja vallas tegutsevate turismiettevõtjatega. Eesmärgiks oli anda ülevaade hetkel tegutsevate turismiettevõtete arengust ning arenguplaanidest. Samuti otsiti vastust küsimusele, kas turismiettevõtlus Haanjamaal pikema aja vältel on jätkusuutlik, või hääbub see tegevusala mõne aja möödudes seoses turismi tõmbetegurite puudumisega, kaugusega pealinnast ja lennujaamadest ning ääremaastumisega. Töö käigus jõuti tulenevalt turismiettevõtjate intervjuude vastustest järeldusele, et turismiettevõtlus Haanjamaal on jätkusuutlik pikemas perspektiivis. Vaatamata piiriäärsele asukohale ja kaugusele suurtest tõmbekeskustest ning hoolimata erinevatest raskustest tekib järjest juurde uusi turismiga tegelevaid ettevõtteid, mis muudab Haanja, kui turismisihtkoha, turistidele palju atraktiivsemaks. Lisaks sellele soovivad nii mõnedki turismiettevõtted lähitulevikus laieneda. Enamik turismiettevõtteid on turismiturul tegutsenud pikka aega, millega seoses on ettevõtjatel kogemused, oskused, väljakujunenud püsikliendid ning kindlad suhted piirkonnas olevate teiste turismiettevõtjatega. Üheks probleemiks antud piirkonnas võib pidada noorte vähest aktiivusust antud piirkonnas turismi vallas. Haanja on oluliseks piirkonnaks aktiivset eluviisi harrastavatele inimestele. Järjest enam on loodud uusi võimalusi spordiga tegelemiseks (näiteks hooldatud suusarajad; lasketiir; matkarajad; kergliiklusteed rulluisutamiseks ja rattaga sõitmiseks; discgolfi rada jms). Samuti pakutakse järjest kaasaegsemaid ning paremaid võimalusi erinevate ürituste läbiviimiseks majutusasutustes. Lisaks sellele on hakatud piirkonnas järjest rohkem väärtustama pärandkultuuri. Vanade kommete ja tavade taaselustamine omab suurt väärtust ning rolli Haanjamaa turismi arengus ja turismisihtkoha kuvandi kujundamisel. Järjest populaarsemaks muutub ökotoodang, mida osad turismitalud ka pakuvad. Mõned ettevõtted tegelevad turismiga oma põhiala kõrvalt, turism on lisasissetulekuallikaks turismihooajal.et
dc.description.abstractThe thesis is about tourism destination development history and sustainability in Haanja region. There is no such study based on Haanja region, its tourism development and progress, therfore the current research can serve as an important reference in the region. Only few hirtorical and written data can be found about the tourism development in Haanja region. The aim of the thesis is to give an overview about currently operating tourism enterprises and their development prospects. To get the answers the tourism operators in Haanja region were interviewed. The second aim of the work was to find out whether the tourism in Haanja region is sustainable or declining due to the lack of tourism attractions, vicinity to borders, distance from capital and airports and also remoteness. Based on the interviews it can be said that tourism in Haanja region is sustainable and growing. Despite of distances from main tourism attractions and peripheral location the new tourism –based businesses are emerging and making Haanja as a tourism destination more attractive. Some businesses are willing to expand their activities. The majority of the tourism farms have been operation for a long time and therefore they are experienced and skilled. There is a well-established customer loyality and good cooperation between tourism enterprises in Haanja. One of the problems, mentioned, is the lack of interest in young people in tourism area. Haanja region is an important destination for the people practicing active lifestyle.There are numerous new opportunities for sports and recreation, such as maintained ski runs, a shooting range, hiking trails, light traffic roads for rollerblading and biking, disc golf trail etc.). The tourism farms are providing modern and spacious facilities for various events. The cultural heritage, including revival of old traditions and customs, is becoming an important part in Haanja tourism practices and image. Ecological products and lifestyle is becoming more popular. Some tourism farms offer that kind of products and services. Tourism is both full-time and part-time job for the entrepreneurs in Haanja.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectjätkusuutlikkuset
dc.subjectääremaadet
dc.subjectturismiettevõttedet
dc.titleHaanjamaa turismiettevõtete arenget
dc.title.alternativeDevelopment of tourism farms in Haanjaen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-05
dc.contributor.departmentKeskkonnakaitseet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.