Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorRandveer, Tiit
dc.contributor.authorLanding, Evelyn
dc.date.accessioned2017-05-18T09:55:28Z
dc.date.available2017-05-18T09:55:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3157
dc.descriptionBakalaureusetöö Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekavalet
dc.description.abstractEuroopa naarits on ülemaailmselt kriitiliselt ohustatud liik, kes on tänaseks mandri-Eestis välja surnud. Alates 1980ndatest aastatest on Eesti alustanud euroopa naaritsa liigikaitselise tegevusega, sh on alates 2000.a. asustanud euroopa naaritsat Hiiumaale. Töö eesmärgiks on võrrelda euroopa naaritsa reintrodutseerimist Eestis ja teistes riikides selgitamaks välja põhjused, miks on Eestis euroopa naaritsa reintrodutseerimine paremini õnnestunud. Töös läbiviidav analüüs põhineb varasematel euroopa naaritsa reintrodutseerimise kohta tehtud uuringutel nii Eestis kui välisriikides. Sealjuures võrreldakse erinevaid euroopa naaritsa taasasustamise katseid nende metoodika, lõpptulemuse ning katse edukust mõjutavate tegurite alusel. Töö tulemusena selgus, et välisriikides tehtud euroopa naaritsa asustamise katsed on olnud suuremas osas ebaõnnestunud. Põhjusteks on olnud asustamine ebasobivatele aladele ning „karmi“ lahtilaskmise rakendamine „pehme“ lahtilaskmise asemel. Seevastu Eestis võib euroopa naaritsa Hiiumaale asustamist pidada edukaks. Kokku on 17 aasta jooksul loodusesse lahti lastud 597 looma. Tänaseks on loomade arvukus Hiiumaal järjepidevalt kasvanud ning populatsiooni suurus hakkab lähenema saare mahutavusele. Töö tulemused näitavad, et eduteguriteks on olnud järjepidevus ja aastate jooksul lahti lastud isendite suur arv. Samuti on nähtud vaeva elupaikade parandamise, toidubaasi suurendamise ja naaritsaid ähvardavate ohustavate kiskjate arvukuse vähendamisega.et
dc.description.abstractEuropean mink is a globally critically endangered species, which is locally extinct in mainland Estonia. Preservation attempts of European mink in Estonia started in 1980 and from 2000 European mink has been reintroduced to Hiiumaa. The aim of the thesis is to compare reintroduction attempts of European mink in Estonia and foreign countries to find out reasons, why reintroduction attempts in Estonia have been more successful. The analysis is based on the results of the previous research about European mink reintroduction in Estonia and other countries. reintroduction attempts are compared by methodology, results and factors affecting the results. The results of the analysis indicate that most reintroduction attempts in foreign countries have failed many and no viable populations have been established. The main reasons for failure are application of “hard” release methods, release to unsuitable habitat. The reintroduction of European mink in Hiiumaa has been successful. During 17 years, 597 individuals have been released. This has lead to growth in European mink population in Hiiumaa over the years. The size of the European mink population is reaching the island’s capacity. The results of the analysis show that the most important success factors in European mink reintroduction in Hiiumaa have been consistent reintroduction activities and large number of released animals. In addition, great deal of effort has been put on redesigning the habitat for European mink needs, increasing the food base and elimination of predatorsen
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjecteuroopa naaritset
dc.subjectminket
dc.subjecttaasasustamineet
dc.subjectliigikaitseet
dc.subjectEestiet
dc.titleEuroopa naaritsa (Mustela lutreola) reintrodutseerimise edukus maailmas ja Eestiset
dc.title.alternativeThe Success of Reintroduction of European Mink (Mustela Lutreola) Globally and in Estoniaen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-01
dc.contributor.departmentZooloogiaet


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.