Show simple item record

dc.date.accessioned2017-04-02T12:26:39Z
dc.date.available2017-04-02T12:26:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3149
dc.descriptionArtiklikogumikest
dc.description.abstractEesti Maaülikooli (EMÜ) veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VL) on ainus veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ja toiduteaduse valdkonna akadeemilist õpet ja teadustööd integreeriv keskus Eestis. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi töös on ääretult oluline, et kaasajastatud õppe- ja teadustöö paindlikult reageeriks tootja ja töötleja vajadustele. Instituudi osakondade ja töörühmade uurimistöö erinevates valdkondades katab pea kogu ahela “farmist toidulauale”. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut moodustati 1. jaanuaril 2005. aastal endise Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatusinstituudi, loomaarstiteaduskonna ja agrobiokeskuse baasil. Väikeses riigis on selline ressursside koondamine ainuõige lahendus. Instituudi näol on tegemist erinevate seotud erialade ja valdkondade omavahelise põimumisega ja inimressursi kõige otstarbekama ärakasutamisega. Instituudi koosseisu kuuluvad kalakasvatuse, loomageneetika ja tõuaretuse, looma tervise ja keskkonna, morfoloogia, nakkushaiguste, teraapia, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia, toiduhügieeni, sigimisbioloogia ning söötmise osakonnad. Teraapia osakonna koosseisus töötab EMÜ loomakliinik. Koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga (ETKÜ) on Põllumajandusministeeriumi toetusel valminud uus EMÜ katsefarm Tartu lähedasel ETKÜ-le kuuluval Märja kinnistul. Jätkuvalt täieneb mikromeierei laborikompleks, mida arendatakse koostöös Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusega (piima TAK). Oleme alustanud lihatehnoloogia- ja tootearenduse labori planeerimise ja arendusega. Selge on see, et piiratud ressursid inimeste ja rahaliste vahendite tõttu, ei luba kõiki eesmärke veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ning liha- ja piimatehnoloogia erialadel ühekorraga saavutada. Samas me teame, kuhu me tahame jõuda ja mida selleks teha tuleb. Kitsad ajad ei võimalda Eesti tootjal teha suuri investeeringuid teadusesse. Samas on instituudi üks olulisi prioriteete teaduspõhine koostöö erinevate huvipooltega välja töötamaks lahendusi erinevatele praktilistele probleemidele. Võib-olla on just praegu ja siinsamas õige aeg mõtelda, kuidas saab VL olemasolev kompetents olla kasulik just teie tegemisi ja tulevikuplaane silmas pidades. Ühine eesmärkide püstitus ja ühiselt lahenduste leidmine on edu alus. Me ükski ei eksisteeri asjana iseeneses. Toomas Tiirats, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorest
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectloomakasvatusest
dc.subjectveterinaariaest
dc.subjectloomatervishoidest
dc.subjectartiklikogumikudest
dc.titleTerve loom ja tervislik toit : [2010]est
dc.typeBookeng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.