Show simple item record

dc.contributor.editorJaakma, Ülle (toimetaja)
dc.date.accessioned2017-04-03T11:46:14Z
dc.date.available2017-04-03T11:46:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn9789949426980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3147
dc.descriptionArtiklikogumikest
dc.description.abstractVeterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ja toiduteaduse valdkonna akadeemiline õpe ja teadustöö on ajast aega olnud olulised tegevused arenevas ja muutuvas Eestis. Tavatsetakse rääkida riigile prioriteetsetest erialadest ja valdkondadest. Sageli jäävad eelpoolnimetatud valdkonnad poliitilistes tõmbetuultes ja riigieelarves siiski tahaplaanile. Neid märgatakse, kui tekivad probleemid eesti elanike toidulaual olevate toodete kvaliteediga, loomade heaolu ja tervisega. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VL) osakondade ja töörühmade uurimistöö erinevates valdkondades katab pea kogu ahela “farmist toidulauale”. Viimaste aastate erinevad õppe ja teadustöö akrediteerimised Eesti Maaülikoolis ja välisekspertide raportid on andnud positiivse tagasisideme ja hea jätkusuutlikkust kinnitava hinnangu VL instituudi tegemistele. Instituudi näol on tegemist erinevate seotud erialade ja valdkondade omavahelise põimumisega ja inimressursi kõige otstarbekama ärakasutamisega. Hoolimata viimaste aastate kitsastest oludest on meile alati ääretult oluline, et kaasajastatud õppe- ja teadustöö paindlikult reageeriks tootja ja töötleja vajadustele. Just kõigile majanduslikult kitsastes oludes ei tohi instituut kapselduda ja muutuda asjaks iseeneses. Seega on täna vaja teadvustada oma praegustele ja tulevastele koostööpartneritele ja klientidele, millega instituudis tegeletakse ja kuidas saab VL instituudi olemasolev kompetents olla kasulik just teie tegemisi ja tulevikuplaane silmas pidades. Teaduspõhine koostöö erinevate huvipooltega, välja töötamaks lahendusi erinevatele praktilistele probleemidele, on kindlasti võimalik ka perioodil, mil Eesti tootjal napib vahendeid investeerimast teadusesse. Kui on eesmärk, siis on alati võimalik leida lahedus ja vahendid selle ellu viimiseks. Instituudi koosseisu kuuluvad kalakasvatuse, loomageneetika ja tõuaretuse, looma tervise ja keskkonna, morfoloogia, nakkushaiguste, teraapia, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia, toiduhügieeni, sigimisbioloogia ning söötmise osakonnad. Teraapia osakonna koosseisus töötab EMÜ loomakliinik. Aktiivselt töötatakse erinevate projektidega EMÜ veisekasvatuse Märja katsefarmis. Mikromeierei peab lähiajal saama kõrvale lihatehnoloogia- ja tootearenduse labori. Tugev baas on loodud. Edasiste tegemiste ja arengute kiirus sõltub paljus ressurssidest inimeste ja rahaliste vahendite näol. Me ei saa lubada, et me kõiki praeguste ja tulevaste koostööpartnerite ootusi saame veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ning liha- ja piimatehnoloogia erialadel juba homme ellu viia. Kuid kui täna plaani ei pea, siis homme ei juhtu midagi. Käesolevas kogumikus on väike ülevaade erinevatest senistest tegevustest VL instituudis. Loodame, et see materjal annab mõtteid uuteks huvitavateks projektideks lähitulevikus. Ühine eesmärkide püstitus ja ühiselt lahenduste leidmine on meie kõigi edu alus. Toomas Tiirats, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorest
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.rights© Eesti Maaülikool
dc.subjectloomakasvatusest
dc.subjectveterinaariaest
dc.subjectloomatervishoidest
dc.subjectartiklikogumikudest
dc.titleTerve loom ja tervislik toit : [2011]est
dc.typeBookeng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.