Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.editorKass, Marko (toimetaja)et
dc.date.accessioned2017-05-14T09:24:00Z
dc.date.available2017-05-14T09:24:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn9789949569212
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3109
dc.description.abstractEesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) korraldatav traditsiooniline kahepäevane teaduskonverents “Terve loom ja tervislik toit” (TLTT) toimub 2016. aastal PRIA teadmussiirde ja teavituse toetuse abil juba kaheksandat korda. Rõõm on tõdeda, et konverents on kujunenud omamoodi info- ja teabevahetuse sillaks teadlaste, tootjate ja töötlejate vahel loomakasvatuse, loomade tervishoiu, toiduhügieeni ja toiduainete tehnoloogia valdkondades. Korraldustoimkond on konverentsi programmi koostamisel lähtunud “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” prioriteedist “Põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste sidemete tugevdamine” ja loodab, et TLTT 2016 aitab sellele igati tõhusalt kaasa. 2016. aasta on nii Eesti Maaülikoolile kui meie instituudi jaoks mitmete oluliste muutuste aasta. 2015. aasta lõpul võeti vastu uus Eesti Maaülikooli arengukava kuni aastani 2025, mille juhtmotiiviks on ülikooli soov olla rahvusvaheliselt tunnustatud ülikool biomajanduse valdkonnas, sest biomajanduse väärtusahelapõhine käsitlus on meie ülikooli peamine tugevus ja eripära. Oluliseks töösuunaks on seejuures toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia valdkonna arendamine, seda nii teadlaspotentsiaali kui teadusinfrastruktuuri seisukohast, mille rahastamisel loodame suurt abi SA Archimedese vahendatavast institutsionaalsest arendusprogrammist T&A asutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA). Käimas on ka ülikooli uue teadus- ja arendusstrateegia koostamise ja vastutusvaldkondade korrastamise arutelud, mis loomulikult puudutavad ka meie instituudi edasisi töid ja tegemisi. Meie instituudi poolt läbiviidava õppetöö tähtsündmuseks oli 2015. aastal kahtlemata veterinaarmeditsiini õppekava Euroopa kvaliteedinõuetele vastavuse rahvusvahelise hindamise edukas läbimine, mis on suureks tunnustuseks meie tehtud pingutustele. Hindamise tulemus annab õiguse ka edaspidi väljastada kogu Euroopa Liidus tunnustatud loomaarsti diplomeid, mis omakorda tagab loodetavasti välisü- liõpilaste jätkuva huvi meie ingliskeelse veterinaarmeditsiini õppekava suhtes. 2015. aastal töötasime koostöös põllumajandus- ja keskkonnainstituudi kolleegidega välja uue kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuse õppekava, mis loodetavasti käivitub edukalt alates 2016/2017 õppeaastast ja annab tugeva tõuke selle olulise sektori arengule Eestis. Soovin korraldustoimkonna poolt kõigile meeldivaid konverentsielamusi! Professor Riho Gross Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektoret
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectveisekasvatuset
dc.subjectveterinaariaet
dc.subjectloomatervishoidet
dc.subjectloomakasvatussaadusedet
dc.subjecttoiduainetetehnoloogiaet
dc.subjecttoiduohutuset
dc.subjectkonverentsikogumikudet
dc.subjectartiklikogumikudet
dc.titleTerve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik et
dc.typeBooken
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituutet


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.