Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.authorAunapuu, Marina
dc.date.accessioned2017-03-23T07:27:51Z
dc.date.available2017-03-23T07:27:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn9789949569502
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3108
dc.descriptionKõrgkooliõpikest
dc.description.abstractMarina Aunapuu õpik "Veterinaarhistoloogia" valiti riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013-2017“ ekspertkomisjonide ja programmi juhtkomitee poolt 2016. aasta parimaks eestikeelseks õpikuks.est
dc.description.abstractKäesolev „Veterinaarhistoloogia” kõrgkooliõpik käsitleb kodu- ja lemmikloomade organismi ehitust mikroskoopilisel tasandil. Kui eesti keeles varem ilmunud koduloomade histoloogia kõrgkooliõpikutes käsitleti ainult erihistoloogia osa, siis käesolevas õpikus on kompaktselt koos nii tsütoloogia, üldhistoloogia kui ka erihistoloogia osad. Samuti, kui varasemates koduloomade histoloogia õpikutes käsitleti ka inimese histoloogiat, siis käesolevas õpikus keskendutakse ainult koduloomade histoloogiale. Selline kontsentreeritud lähenemine peaks õpiku muutma oluliseks abiliseks veterinaarhistoloogia kursusi läbivatele üliõpilastele. Õpik on rikkalikult illustreeritud autori poolt valmistatud ja pildistatud histoloogiliste preparaatidega, mis kergendavad märgatavalt arusaamist keerulisest ainest. Iga peatükk lõpeb sünopsisega, milles võetakse lühidalt kokku olulisim informatsioon konkreetse koe või organsüsteemi kohta. Sünopsisele järgnevad testküsimused, mis võimaldavad üliõpilastel kontrollida omandatud teadmisi. Kõrgkooliõpiku ladinakeelne terminoloogia on vastavuses kehtiva rahvusvahelise histoloogianomenklatuuriga „Terminologia Histologica” (2008). Eestikeelsed terminid vastavad A. Valdese ja J. V. Veski „Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamatu” (Valgus, 1982), R. Kleisi, Ü. Torpatsi, L. Grossi, H. Freymanni „Ladina-eesti sõnaraamatu” (Valgus, 2002), „Ladina-eesti ja eesti-ladina meditsiinisõnastiku” (Avita, 2004) ja J. Tehveri, Ü. Hussari „Meditsiinihistoloogia seletussõnaraamatu” (Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996) terminitele. Autor tänab retsensente Andres Arendit, Hannes Tomuskit ja Raivo Massot, IT-spetsialisti Agu Raudheidingut, keeletoimetaja Margus Puuseppa ning Liina Pärnsalu. Samuti tänab autor ka Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala üliõpilasi, kelle küsimused ja arvamused tõid õppetöö ajal esile eriti raskesti arusaadavad teemad. Tänu neile kõigile sai käesolev õpik kindlasti parem ja huvitavam. Tartu 2016. Marina Aunapuuest
dc.publisherTartu Ülikooli Kirjastusest
dc.subjectloomahistoloogiaest
dc.subjectveterinaariaest
dc.subjecthistoloogiaest
dc.subjectkoedest
dc.subjectelundidest
dc.subjectkoduloomadest
dc.subjectkõrgkooliõpikudest
dc.titleVeterinaarhistoloogia : õpik kõrgkoolideleest


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.