1.-20. nimetus 44-st

 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2010)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Aastaraamat Mets 2017 

  Raudsaar, Madis (toimetaja); Siimon, Kaia-Liisa (toimetaja); Valgepea, Mati (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2018)
  Väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale.
 • Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiiu (toimetaja) (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2018)
  Kogumik on koostatud 2018. aasta Eesti kaugseirepäeval Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres peetud ettekannete autorite kirjutatud tekstidest. Ettekandjad ülikoolidest ja riigiasutustest ...
 • Kaugseire Eestis 2016 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiia (toimetaja) (Tartu Observatoorium, 2016)
  Kaugseire mõiste, inglise keeles remote sensing, võttis teadaolevalt 1958. aastal esimesena kasutusele Evelyn Pruitt, geograaf USA Laevastiku-uuringute Büroost (US Office of Naval Research).* Eesti ...
 • Kaugseire Eestis 2014 : artiklikogumik 

  Aan, Anne (toimetaja); Narusk, Kirke (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2014)
  Hoiate käes artiklikogumikku, millesse autorid on koondanud oma parimad tulemused ja näited, kuidas kaugseiremeetod võimaldab jälgida keskkonda Maal. Eesti teadlaste, üliõpilasteja spetsialistide huvi leida rakendusi, ...
 • Kaugseire Eestis : artiklikogumik : [2008] 

  Väljataga, Katrin (toimetaja); Kaukver, Karmen (toimetaja) (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2008)
  Artiklikogumik „Kaugseire Eestis”, mahukaim omataoliste seas, on valminud Tartu Observatooriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse koostööna. Artikliautorite ja uurimuse koostajate näol on ...
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Jänes, Jüri (2006)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Uuring: Rail Balticu mõju maaomandile ja põllumajanduslikule maakasutusele 

  Jürgenson, Evelin; Maasikamäe, Siim; Sikk, Kristiin (Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, 2017)
  Taristuobjektide rajamine toob kaasa mitmeid keskkonnamõjusid, sealhulgas ka maakasutusele. Suurte taristuobjektide rajamisel on see aga ulatuslikum. Taristuobjekti rajamiseks peab riigil maad olema või peab ta selle ...
 • Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 : alusuuringu aruanne 

  Eesti Maaülikool; Tartu Ülikool (2018)
  Käesolev uuringuaruanne on koostatud Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 algatamisprotsessi raames. Uuringu tellija on Keskkonnaministeerium ning täitjad Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool. Tellija esitatud lähteülesande ...
 • Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale : lõpparuanne, august 2018 : tellinud Eesti Maaülikool 

  Kiisel, Maie; Kasemets, Meriliis; Hõrak, Hans (Tartu Ülikool, 2018)
  Metsanduse arengukava alusuuringu osaks on ka sihtrühmade arengukavale esitatavate ootuste analüüs, et toetada arengukava algatamist ja koostamist. Analüüs aitab arengukava töörühmadel saada ülevaate, millised probleemid ...
 • Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamise metoodika väljatöötamine ning metsamajanduslike tegevuste kulude hindamine 2015. aastal 

  Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut (Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut, 2016)
  Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamiseks sobivate metoodikate leidmine, mis võimaldab määrata MAK 2014-2020 meetme „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ raames makstavate ...
 • Kihilise kasvatamise/kahandamise meetodid jääkpingete määramiseks ortotroopsetes mittehomogeensetes silindrites: rakendus kasvupingete määramiseks puu tüves 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kihilise kasvatamise/kahandamise meetodid jääkpingete määramiseks mittehomogeensetes ortotroopsetes silindrites pakuvad huvi jääkpingete uurimisel kihilistes komposiitmaterjalides, samuti puidu jääkpingete uurimisel ja ...
 • Pilliroog ja selle kasutamise võimalused 

  Miljan, Jaan (koostaja); Kask, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2013)
  Raamat on ilmunud Interreg IV A projekti Cofreen ja EMÜ maaehituse osakonna ning TTÜ soojustehnika instituudi koostöös 2013 aastal Tartus
 • Guidebook of reed business 

  Miljan, Jaan (koostaja) (Eesti Maaülikooli maaehituse osakond, 2013)
  Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating ...
 • Metsa hindamine 

  Jänes, Jüri; Padari, Allar (2004)
  Brošüür on valminud Soome-Eesti koostööprojekti "Metsamaterjali mõõtmispraktika parandamine Eestis" raames.
 • Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change : [international conference], 11-14 August 2014 Tartu, Estonia : book of abstracts 

  Kangur, Ahto (toimetaja); Metslaid, Marek (toimetaja); Moser, W. Keith (toimetaja); Trei, Piret (toimetaja); Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut. Metsabioloogia osakond (Estonian University of Life Sciences, 2014)
  The nature which surrounds us plays a central role in our existence. This is difficult to comprehend, as usually we place ourselves at the center of human existence. If we think of humans as a part of nature, then the ...
 • Metsakahjustused ja nende ennetamine 

  Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Metsakaitse on tegevus, mis seondub metsa ökosüsteemi kui terviku või selle üksikkomponentide (puud, teised taimed, metsamuld, loomastik jms) ohtude ja kahjustuste vältimise ning tõrjega. Metsakaitse ülesanne on õppida ...
 • Lehtpuupuistute majandamine 

  Vares, Aivo (koostaja); Tullus, Arvo (koostaja); Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Kaasikute, maarjakase, haavikute, hübriidhaava, sanglepikute, hall-lepikute, tammikute, saarikute majandamine.
 • Maaehituse eriala saamislugu : [EPA-s, EPMÜ-s] 

  Kõo, Jakub (Eesti Põllumajandusülikool, 2001)
  Artiklis on esitatud maaehituse eriala lühike saamislugu alates aastast 1964, kui tolleaegse Eesti Põllumajanduse Akadeemia ehitusmehaanika kateedri juhataja dots. Nikolai Oll tõstatas ehitus- ja maaparandusalasel ...
 • Determination of Residual Stresses in Coatings and Coated Parts: Extended variant with additional information 

  Kõo, Jakub (Estonian Agricultural University, 1993-1994)
  The methods of experimental residual stress analysis in coatings available at present are indirect. A distinct deformation parameter of a substrate or a coating should always be measured, from which the values of residual ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.