Now showing items 56-59 of 59

 • Uuring: Rail Balticu mõju maaomandile ja põllumajanduslikule maakasutusele 

  Jürgenson, Evelin; Maasikamäe, Siim; Sikk, Kristiin (Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, 2017)
  Taristuobjektide rajamine toob kaasa mitmeid keskkonnamõjusid, sealhulgas ka maakasutusele. Suurte taristuobjektide rajamisel on see aga ulatuslikum. Taristuobjekti rajamiseks peab riigil maad olema või peab ta selle ...
 • Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine 

  Jänes, Jüri (koostaja) (2001)
  Käesolev raamat on mõeldud kasutamiseks metsandusliku käsiraamatuna ning ümarpuidu mõõtmise ja hindamise soovitusliku juhendmaterjalina. Ümarpuiduga sooritatavates tehingutes võib seda juhendmaterjali kasutada mõõtmise ja ...
 • Varrastarindite arvutus maatrikstehetega : Õppevahend inseneriteaduskonna üliõpilastele 

  Kõo, Jakub (Eesti Põllumajandusülikool, 1992)
  Kaasaegsetes arvutites lahendatakse ehitusmehaanika ülesanded maatrikstehetega. Seetõttu ei ole moodsate arvutusmeetodite, näiteks lõplike elementide meetodi esitamisel võimalik vältida maatriksalgebra kasutamist. Autori ...
 • Virtuaalnäitus "Väärtustame metsa - kasvatame majandust" 

  Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (2016)
  Virtuaalnäitus Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu investeeringutest. Mets kasvab omasoodu, aga majandus vajab inimese hoolitsevat kätt. Metsa- ja puidutööstus ühendab neid kahte, aidates metsal kasvada ja väärindades ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.