Now showing items 17-36 of 59

 • Kaugseire Eestis 2014 : artiklikogumik 

  Aan, Anne (toimetaja); Narusk, Kirke (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2014)
  Hoiate käes artiklikogumikku, millesse autorid on koondanud oma parimad tulemused ja näited, kuidas kaugseiremeetod võimaldab jälgida keskkonda Maal. Eesti teadlaste, üliõpilasteja spetsialistide huvi leida rakendusi, ...
 • Kaugseire Eestis 2016 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiia (toimetaja) (Tartu Observatoorium, 2016)
  Kaugseire mõiste, inglise keeles remote sensing, võttis teadaolevalt 1958. aastal esimesena kasutusele Evelyn Pruitt, geograaf USA Laevastiku-uuringute Büroost (US Office of Naval Research).* Eesti ...
 • Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiiu (toimetaja) (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2018)
  Kogumik on koostatud 2018. aasta Eesti kaugseirepäeval Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres peetud ettekannete autorite kirjutatud tekstidest. Ettekandjad ülikoolidest ja riigiasutustest ...
 • Kaugseire Eestis : artiklikogumik : [2008] 

  Väljataga, Katrin (toimetaja); Kaukver, Karmen (toimetaja) (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2008)
  Artiklikogumik „Kaugseire Eestis”, mahukaim omataoliste seas, on valminud Tartu Observatooriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse koostööna. Artikliautorite ja uurimuse koostajate näol on ...
 • Kihilise kasvatamise/kahandamise meetodid jääkpingete määramiseks ortotroopsetes mittehomogeensetes silindrites: rakendus kasvupingete määramiseks puu tüves 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kihilise kasvatamise/kahandamise meetodid jääkpingete määramiseks mittehomogeensetes ortotroopsetes silindrites pakuvad huvi jääkpingete uurimisel kihilistes komposiitmaterjalides, samuti puidu jääkpingete uurimisel ja ...
 • Layer Growing/Removing Method for the Determination of Residual Stresses in Inhomogeneous Cylinders 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak (Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Division of Engineering Materials, 1997)
  An algorithm of the layer growing/removing method is presented for computing residual stresses in case of the long multilayered hollow cylinder from strain measurements on the free stationary surface or from X-ray diffraction ...
 • Layer Growing/Removing Method for the Determination of Residual Stresses in Inhomogeneous Spheres 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak ([Warsaw University of Technology], 1998)
  A generalized algorithm of the layer growing/removing methods is presented for computing residual stresses in case of the multilayered hollow sphere from strain measurements on the free stationary surface or from X-ray ...
 • Layer-Growing and Layer-Removing Methods for Residual Stress Analysis: General Algorithm 

  Kõo, Jakub (Société Française de Métallurgie et des Métaux, 1996)
  This review paper presents an algorithm of layer-growing and layer-removing methods for the determination of residual stresses, which is of interest first of all in the study of residual stresses in coatings and in surface ...
 • Lehtmetsade kasvatamine 

  Tullus, Hardi (Erametsakeskus, 2016)
  Teie ees olevasse raamatusse on haaratud paljude Eesti metsateadlaste tähelepanekud ja soovitused lehtpuupuistute kasvatamisel. Kuna alati ei ole kerge leida iga tarkuse esimest väljaütlejat ja kirjasõnas fikseerijat, ...
 • Lehtpuupuistute majandamine 

  Vares, Aivo (koostaja); Tullus, Arvo (koostaja); Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Kaasikute, maarjakase, haavikute, hübriidhaava, sanglepikute, hall-lepikute, tammikute, saarikute majandamine.
 • Maaehituse eriala saamislugu : [EPA-s, EPMÜ-s] 

  Kõo, Jakub (Eesti Põllumajandusülikool, 2001)
  Artiklis on esitatud maaehituse eriala lühike saamislugu alates aastast 1964, kui tolleaegse Eesti Põllumajanduse Akadeemia ehitusmehaanika kateedri juhataja dots. Nikolai Oll tõstatas ehitus- ja maaparandusalasel ...
 • Meetme 3.4 raames maaparandussüsteemide rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve tegemise juhend 

  Saamann, Endel (koostaja); Kirotar, Ain (koostaja); Puu, Hannes (koostaja); Timmusk, Toomas (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda soovitusi maaparandussüsteemide keskkonnasõbralikumaks rekonstrueerimiseks, mis tagaks maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise ja veekaitse nõuete täitmise. Samuti anda nõuandeid ...
 • Metsa hindamine 

  Jänes, Jüri; Padari, Allar (2004)
  Brošüür on valminud Soome-Eesti koostööprojekti "Metsamaterjali mõõtmispraktika parandamine Eestis" raames.
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Jänes, Jüri (2006)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2010)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Metsakahjustused ja nende ennetamine 

  Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Metsakaitse on tegevus, mis seondub metsa ökosüsteemi kui terviku või selle üksikkomponentide (puud, teised taimed, metsamuld, loomastik jms) ohtude ja kahjustuste vältimise ning tõrjega. Metsakaitse ülesanne on õppida ...
 • Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamise metoodika väljatöötamine ning metsamajanduslike tegevuste kulude hindamine 2015. aastal 

  Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut (Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut, 2016)
  Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamiseks sobivate metoodikate leidmine, mis võimaldab määrata MAK 2014-2020 meetme „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ raames makstavate ...
 • Modelling of Residual Stresses by Photoelastic Method during the Coating Deposition 

  Kõo, Jakub; Lille, Harri; Valgur, Jaak; Idnurm, Siim (DGM Informationsgesellschaft, 1993)
  A calculating scheme according to which the process of material growth is regarded as a continuous growth of the equidistant to interface elementray layers with initial stresses is widely used for determination of residual ...
 • Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine 

  Õunap, Heino (koostaja); Hanso, Märt (koostaja); Õunap, Heino (toimetaja) (Erametsakeskus, 2016)
  Eesti asub looduslike tingimuste poolest üsna soodsas kliimavöötmes, kui pidada silmas metsakaitselisi aspekte. Ulatuslikke metsakahjustusi, mis mujal tingitud looduslikest teguritest, ei juhtu väga tihti. Need on eelkõige ...
 • On Calculation of Electrocrystallization Stresses by Deformation of a Band Cathode :[full text in Russian] 

  Kõo, Jakub (Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1969)
  Revision of the method for calculation of electrocrystallization stresses by deformation of a band cathode proposed by M. J. Popereka [1-3] is suggested. Use of a during the coating process freely deforming rectangular ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.