Now showing items 5-24 of 59

 • Dendroloogilised uurimused Eestis. 1 

  Sander, Heldur (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts (Eesti Põllumajandusülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts, 1999)
  Dendroloogial kui teadusharul on Eestis sügavad traditsioonid. Eelkõige on dendroloogia areng ja Euraasia puittaimede uurimine ning introdutseerimine Eestisse seotud Tartu Ülikooliga aastail 1802–1918 ja seal töötanud ...
 • Dendroloogilised uurimused Eestis. 3 

  Sander, Heldur (toimetaja); Tamm, Ülo (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut (EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, 2002)
  Käesolevas Dendroloogiliste uurimuste inglise- ja eestikeelses väljaandes pühendatakse rohkem tähelepanu dendroloogilistele kollektsioonidele, sest 2001. aastal täitus 80 aastat EPMÜ Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ...
 • Determination of Residual Stresses in Brush-Plated Coatings by Mechanical and X-ray Techniques 

  Lille, Harri; Kõo, Jakub; Haav, Aksel (Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Division of Engineering Materials, 1997)
  The determination of residual stresses is studied in brush-plated nickel coatings of different thickness, deposited on brass strip substrates with two different dimensions. Residual stresses in the surface layer were found ...
 • Determination of Residual Stresses in Coatings and Coated Parts 

  Kõo, Jakub (Tallinn Technical University, 1994)
  The methods of experimental residual stress analysis in coatings available at present are indirect. A distinct deformation parameter of a substrate or a coating should always be measured, from which the values of residual ...
 • Determination of Residual Stresses in Coatings and Coated Parts: Extended variant with additional information 

  Kõo, Jakub (Estonian Agricultural University, 1993-1994)
  The methods of experimental residual stress analysis in coatings available at present are indirect. A distinct deformation parameter of a substrate or a coating should always be measured, from which the values of residual ...
 • Determination of Residual Stresses in Inhomogeneous Plates With Layer Growing/Removing Techniques 

  Kõo, Jakub; Lille, Harri; Valgur, Jaak ([Warsaw University of Technology], 1998)
  A generalized algorithm of the layer growing/removing methods is presented for computing residual stresses in a free rectangular isotropic inhomogeneous plate whose elastic parameters depend on its thickness coordinate. ...
 • Determination of Residual Stresses in the Coat Deposited bt Brush Plating 

  Lille, Harri; Kõo, Jakub; Valgur, Jaak (DGM Informationsgesellschaft, 1993)
  The method of continuous growth described in the article enables the determination of initial stress in the brush plated coat by the circumferential strain of the short thin-walles cylindrical cathode. The Tihonov´s method ...
 • Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 : alusuuringu aruanne 

  Eesti Maaülikool; Tartu Ülikool (2018)
  Vaata ka selle põhiaruande uuringut "Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale : lõpparuanne, august 2018 : tellinud Eesti Maaülikool" EMU DSpace'is.
 • Ehitusmehaanika kursusetööd : õppevahend maainseneriteaduskonna üliõpilastele 

  Kõo, Jakub (Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1990)
  Õppevahendis on toodud kursusetööde juhend ja programmiga ettenähtud nelja töö lähteandmed ning lahendusnäited. Lisades on antud programmid talasõrestiku sõlmede tasakaaluvõrrandite lahendamiseks, siirete arvutamiseks Mohri ...
 • Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change : [international conference], 11-14 August 2014 Tartu, Estonia : book of abstracts 

  Kangur, Ahto (toimetaja); Metslaid, Marek (toimetaja); Moser, W. Keith (toimetaja); Trei, Piret (toimetaja); Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut. Metsabioloogia osakond (Estonian University of Life Sciences, 2014)
  The nature which surrounds us plays a central role in our existence. This is difficult to comprehend, as usually we place ourselves at the center of human existence. If we think of humans as a part of nature, then the ...
 • Forest measurement with relascope : practical description for fieldwork with examples for Estonia 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2013)
  The relascope and relascope measurement was invented and introduced by Austrian forest scientist Walter Bitterlich (Bitterlich 1947, 1948). The method is widely used because it is simple, handy and quick. However, the ...
 • Guidebook of reed business 

  Miljan, Jaan (koostaja) (Eesti Maaülikooli maaehituse osakond, 2013)
  Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating ...
 • Kaugseire Eestis 2014 : artiklikogumik 

  Aan, Anne (toimetaja); Narusk, Kirke (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2014)
  Hoiate käes artiklikogumikku, millesse autorid on koondanud oma parimad tulemused ja näited, kuidas kaugseiremeetod võimaldab jälgida keskkonda Maal. Eesti teadlaste, üliõpilasteja spetsialistide huvi leida rakendusi, ...
 • Kaugseire Eestis 2016 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiia (toimetaja) (Tartu Observatoorium, 2016)
  Kaugseire mõiste, inglise keeles remote sensing, võttis teadaolevalt 1958. aastal esimesena kasutusele Evelyn Pruitt, geograaf USA Laevastiku-uuringute Büroost (US Office of Naval Research).* Eesti ...
 • Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiiu (toimetaja) (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2018)
  Kogumik on koostatud 2018. aasta Eesti kaugseirepäeval Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres peetud ettekannete autorite kirjutatud tekstidest. Ettekandjad ülikoolidest ja riigiasutustest ...
 • Kaugseire Eestis : artiklikogumik : [2008] 

  Väljataga, Katrin (toimetaja); Kaukver, Karmen (toimetaja) (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2008)
  Artiklikogumik „Kaugseire Eestis”, mahukaim omataoliste seas, on valminud Tartu Observatooriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse koostööna. Artikliautorite ja uurimuse koostajate näol on ...
 • Kihilise kasvatamise/kahandamise meetodid jääkpingete määramiseks ortotroopsetes mittehomogeensetes silindrites: rakendus kasvupingete määramiseks puu tüves 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kihilise kasvatamise/kahandamise meetodid jääkpingete määramiseks mittehomogeensetes ortotroopsetes silindrites pakuvad huvi jääkpingete uurimisel kihilistes komposiitmaterjalides, samuti puidu jääkpingete uurimisel ja ...
 • Layer Growing/Removing Method for the Determination of Residual Stresses in Inhomogeneous Cylinders 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak (Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Division of Engineering Materials, 1997)
  An algorithm of the layer growing/removing method is presented for computing residual stresses in case of the long multilayered hollow cylinder from strain measurements on the free stationary surface or from X-ray diffraction ...
 • Layer Growing/Removing Method for the Determination of Residual Stresses in Inhomogeneous Spheres 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak ([Warsaw University of Technology], 1998)
  A generalized algorithm of the layer growing/removing methods is presented for computing residual stresses in case of the multilayered hollow sphere from strain measurements on the free stationary surface or from X-ray ...
 • Layer-Growing and Layer-Removing Methods for Residual Stress Analysis: General Algorithm 

  Kõo, Jakub (Société Française de Métallurgie et des Métaux, 1996)
  This review paper presents an algorithm of layer-growing and layer-removing methods for the determination of residual stresses, which is of interest first of all in the study of residual stresses in coatings and in surface ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.