Kollektsioonid

Viimati lisatud

 • Abiks väiketootjale : komposti valmistamine 

  Maastik, Aleksander (toimetaja); Kriipsalu, Mait (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Peetsmann, Elen (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Mahepõllumajandus on tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja mille rõhuasetus on kohalikel taastuvatel ressurssidel. Taime- ja loomakasvatuses ja ka nende saaduste töötlemisel tekkivad kõrvalsaadused ...
 • Residual stress determination in plates using layer growing/removing methods 

  Kõo, Jakub; Valgur, Jaak (Rotterdam : Balkema, 1998)
  A generalized algorithm of the layer growing/removing methods is presented for computing residual stresses in a free rectangular orthotropic inhomogeneous plate whose elastic parameters depend on its thickness coordinate. ...
 • Elektrokristallisatsioonipingete arvutamisest lintkatoodi deformatsiooni järgi 

  Kõo, Jakub (Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1969)
  Kokkuvõte lisamisel
 • Puidu mehaaniline töötlemine (õpperaamat) 

  Pikk, Jaak (2016)
  Eestis on puidutöötlemisettevõtted viimasel aastakümnel jõudsalt arenenud. Seda soodustasid suhteliselt odav toore, tööjõud ja energia. Väikese tähtsusega polnud ka meie puidutöötlemise pikaajalised rahvuslikud traditsioonid ...