Show simple item record

dc.contributor.advisorKreegimäe, Katrin
dc.contributor.authorTurjakas, Agnes
dc.date.accessioned2016-06-07T09:43:41Z
dc.date.available2016-06-07T09:43:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2983
dc.description.abstractTöötajad mõjutavad ettevõtte edukust ja annavad panuse ettevõtte eesmärkide saavutamiseks, sellepärast on vaja välja selgitada nende ootused ja probleemid. Erinevaid inimesi motiveerivad teatud määral erinevad asjad ja selleks on vaja uurida konkreetset ettevõtet. Töö eesmärk on välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsiooni tase Anu Ait OÜ-s ning uuringu tulemustele tuginedes teha ettevõtte juhatajale parendusettepanekuid. Töörahulolu ja motivatsiooni taseme välja selgitamiseks kasutati intervjuud. Intervjuu küsimused koostati Herzbergi hügieeni- ja motivatsioonifaktoritele tuginedes. Intervjuu viidi läbi kõigi töötajatega ja salvestati telefoniga. Töörahulolu ja motivatsioon on Anu Ait OÜ-s heal tasemel. Ettevõttes toimuvate ühisüritustega ja aasta lõpus toimuva tunnustamisega olid rahul kõik töötajad. Positiivne oli, et lõunasöök on tööandja poolt ja kollektiiv on sõbralik. Töö autor soovitab säilitada antud taset, teadvustades endale, mis on sellised head tulemused andnud. Töö autor tegi ettevõtte juhatajale alljärgnevad parendusettepanekud:  pidada majahaldajaga läbirääkimisi, et kontoriruumidesse paigaldada ventilatsioonisüsteem ja/või konditsioneer;  korraldada kontoris päeva jooksul info jagamiseks pause, et töökaaslaste tööaega mitte segada;  töötajate töökoormused üle vaadata;  töötajatele selgitada informatsiooni edastamise põhimõtteid, et ei tekiks infosulgu;  töötajate töötasud üle vaadata seoses tööpanuse ja oskustega;  selgitada töötajatele, mida neilt tööalaselt oodatakse.EST
dc.description.abstractEmployees affect the company's success and help to achieve the company's goals, it is therefore necessary to clarify their expectations and concerns. Because different things motivate people, there is a need to examine a specific company. The aim of the Bachelor`s Thesis is to determine the level of job satisfaction and motivation in Anu Ait OÜ and make recommendations to the owner of the company based on results of the research. Data was collected by the interview built on the Herzberg’s dual-factor theory. The personnel job satisfaction and motivation in Anu Ait OÜ is quite high. All the people were pleased with joint events and recognition. It was very positive that lunch is form the employer. All the personnel were happy that they have extremely nice and friendly colleagues. The author recommends retain this good level. Based on the problems revealed in the research, the author has made some suggestions:  talk to the householder to install ventilation system and/or air conditioner;  make some brakes during the day to share information, so that colleagues do not disturb during working hours;  review staff workload;  explain to the staff the principles of the transmission of information to avoid a blackout;  review salaries with regard to labor input and skills;  explain to employees what is expected of them professionally.en
dc.subjecttöörahuloluEST
dc.subjecttöömotivatsioonEST
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleTöörahulolu- ja motivatsiooniuuring Anu Ait OÜ näitelEST
dc.title.alternativeJob satisfaction and motivation research in the example of Anu Ait OÜeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.