Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorHovi, Mart
dc.contributor.advisorHovi, Külli
dc.contributor.authorKaasik, Kristo
dc.date.accessioned2016-06-06T08:17:52Z
dc.date.available2016-06-06T08:17:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2958
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on uurida kondensaatkatla tööd ja võrrelda seda vana tüüpi atmosfäärkatlaga. Euroopa Liidu nõude kohaselt minnakse üle uuendatud direktiivile, mis tähendab, et vana tüüpi atmosfäärkatlad asendatakse kondensaatkateldega. Töö eesmärgiks on selgitada, kas kondensaatkatel saavutab läbi viidud katsetes paremad tulemused. Aasta jooksul uuriti mõlema katla gaasikulu, tehti suitsugaasi analüüs ning võrreldi tarbevee soojendamise ja kindlal temperatuuril hoidmise gaasikulu. Saadudu tulemuste alusel võrreldikatelde efektiivsust. Katelde võrdluses leiti, et kondensaatkatel saavutab välisõhu temperatuuril alla 5 °C 8% parema kasuteguri kui atmosfäärkatel. Kõrgematel temperatuuridel kui 5°C polnud erinevus märgatav. Tarbevee soojendamisel ja vee temperatuuri hoidmisel oli kondensaatkatel 9% kõrgema kasuteguriga. Puudusena leiti, et kui hoonel puudub põrandaküte, pole ka kasuteguri erinevus katelde vahel markantne.EST
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis is to study efficiency of condensing boiler and compare it to old type atmosphere boiler. At the request of The European Union, the purpose is to replace old type atmosphere boilers with condensing boilers. The objective of this thesis is to identify, with the help of several experiments, if condensing boiler will achieve better results than atmosphere boiler. Gas consumption for both boilers was investigated throughout one year and flue gas analysis was performed. Also both boilers were compared by the fact how big was its gas consumption during heating water and maintaining its fixed temperature. In comparison of mentioned boilers it was found, that condensing boiler’s efficiency is 8% better than atmosphere boiler’s, when outside air temperature is under 5 °C. If outside air temperature is above 5 °C, then the difference isn’t significant. For heating water and maintaining its fixed temperature, condensing boiler’s efficiency was found to be 9% higher compared to atmosphere boiler. On the negative side it was found, that if the building has no floorheating system, then efficiency between condensing boiler and atmosphere boiler is minimal.en
dc.subjectkatelseadmedEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleKondensaatkatla töö uurimineEST
dc.title.alternativeStudy of Operation of Condesing Boileren_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-09


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.