Show simple item record

dc.contributor.advisorPalge, Veli
dc.contributor.authorMölter, Mihkel
dc.date.accessioned2016-06-06T06:34:16Z
dc.date.available2016-06-06T06:34:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2938
dc.description.abstractKäesolev töö on ajendatud praktilisest soovist saada teadma 114 aasta vanuse talumaja energiatõhusus ja selle parendamise võimalustest niivõrd, et see vastaks tänapäevastele liginullenergia normidele, tootes ise lokaalsetest taastuvatest energiaallikatest elektrit. Eesmärk on saada tundma hajaenergeetika võimalusi Eesti tingimustes, mida rakendades anda omapoolne panus taastuvenergeetiliste trendide jätkuvale kasvule, vähendamaks fossiilsete kütuste põletamist ja sellest tulenevate kahjulike heitmete hulka. Uuritud on päikese-, tuule- ja puugaasienergia kasutusvõimalusi, tehnoloogiate tootlikust ja kasutustingimusi valimaks optimaalseim lahendus Viljandimaal paikneva Peedi talu eluhoone tarbeks elektrienergia tootmiseks. Töö koostamisel on kasutatud kogemuspõhist kirjandust ja vabavaralisi andmebaase, mis andsid võimaluse õppida teiste vigadest ja andsid aimu ligilähedasest investeeringu suurusest. Tulemina on järeldatud, et kui on valmidus edasisteks investeeringuiks, on Peedi talu energiatarve võimalik viia liginullenergia normidele vastavaks. Peedi talule sobivaimaks ja otstarbekamaks on säilitada võrguühendus, jättes tarbijale alles mugavuse garantii, kuid olles ise mikrotootja eeldatava aastase omatarbe tootlikusega. Töös järeldub väiketuulikute sisemaa tingimustes kasutamise madal perspektiivitus, puugaasi potentsiaal Peedi talus ja päikesepaneelide kasutus, saamaks tootlikuse ja investeeringu optimaalseimat suhet uuritaval objektil.EST
dc.description.abstractPresent research was actuated from practical motivation to find out options for reaching nearly zero-energy efficiency goals in 114 years old completely renovated farm living house and gaining its energy needs out of local renewable sources. Likewise to find out dispersed energy production solutions in Estonian climate conditions and desired to contribute to progression of using renewable energy solutions, with the intention to decrease pollution of carbon dioxide conditioned from energy produce by burning fossil fuels. Research gives overview of three renewable sources available in location of Peedi farm, solar energy, wind energy and wood energy. The aim of this research is to find energetical weakspots of the house, with the intention to improve them, and to get overview of local renewable energy production solutions, their profit and performance conditions by choosing the most optimal solution for mikro-producing for providing energy supply for living house of Peedi farm. Researching for this work, author has used experience-based literature and freeware databases, which gave the opportunity to learn from mistakes of others and helped to find out approximate investment cost for possible solutions. After analysis, author concludes that if there is a will to invest more into technical solutions, it is very much possible to reach efficiency which accords to nearly zero-energy terms. Author concludes that conditions of Estonian inland offers low perspective for using small wind turbines and the most convenient way to produce renewable energy locally is using solar panels. Wood is good backup source, which will morelikely be good for autonomus systems.en
dc.subjecttaludEST
dc.subjecttaastuvad energiaallikadEST
dc.subjectenergiatõhususEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titlePeedi taluelamu liginullenergiahooneks muutmise võimalusedEST
dc.title.alternativeOptions for Peedi Farm Living House Nearly Zero- Energy Solutionseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.