Show simple item record

dc.contributor.advisorLiivago, Imre
dc.contributor.advisorMärss, Maido
dc.contributor.authorSaareoks, Marten
dc.date.accessioned2016-06-04T12:12:54Z
dc.date.available2016-06-04T12:12:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2928
dc.description.abstractVeekeskustes basseinivett puhastavate filtrite pesemisel väljutatakse märgatav hulk vett, mille jääksoojust saaks kasutada tagastuva vee eelsoojendamiseks. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärgiks uurida basseinivee jääksoojuse kasutamise otstarbekust Värska Veekeskuses. Eesmärgi saavutamiseks kasutati veekeskuse eelnevate aastate tarbimisandmeid ning teostati täpsustavad mõõtmised. Nende andmete alusel leiti basseinivee jääksoojuse teoreetiline energeetiline potentsiaal. Kasutades soojusvaheti teooria lihtsustusi koostati MS Exceli põhine rakendus soojusvahetusprotsessi uurimiseks kahes erineva tüübilises soojusvahetis – akumulatsioonipaagi siseses (n spiraaltoru) ja paagivälises vastuvoolulises soojusvahetis. Koostatud rakenduse abil leiti veekeskuse tingimustele vastavas olukorras soojusvahetite energeetiline kasutegur, mille alusel arvutati soojustagastussüsteemi aastas tagastatav energiahulk ning rahaline võit. Tasuvusaja määramiseks kasutati lihttasuvusaja ja nüüdispuhasväärtuse meetodit. Jääksoojuse teoreetiliseks aastaseks potentsiaaliks saadi 678,12 GJ. Paagisisese soojusvaheti korral loeti sellest kasutatavaks 592,56 GJ. Jääksoojuse kasutamise efektiivsuseks saadi paagisisese soojusvahetiga 54,1 % ning paagivälisega 77,9 %. Tulenevalt erinevatest potentsiaalidest ja efektiivsusest tagastuks vastavalt 320,57 GJ või 580,26 GJ energiat aastas. Ettevõtte planeeritud investeeringu ja saadava toetuse paigutamisel soojustagastussüsteemi hakkaks see nüüdispuhasväärtuse meetodi järgi kasumit teenima kolmandal või viiendal aastal. Soojustagastussüsteemi paigaldamine on tasuv arvestades, et seadme tegelik eluiga ületab kümmet aastat.est
dc.description.abstractDuring the backwashing of sand filters, significant amount of pool water, which could be used for preheating of return water, is pumped into the sewerage. According to this, the aim of this master's thesis was to explore the profitability of pool water residual heat recovery in Värska Water Park. To achieve the aim consumption data of previous years were studied and additional measurements were performed. Pool water theoretical residual energy potential was calculated based on obtained data. MS Excel based application was made according to heat exchanger theory simplifications to study the heat exchange processes in two types of heat exchangers – built in heat storage tank (e coil pipe) and external counterflow heat exchanger. Thermal efficiency for both heat exchangers were calculated in water park conditions. Based on the efficiency of heat exchanger types, the annual energy recovered and gained earnings were found. Based on the calculations of potential annual earnings the project profitability was found with simple payback and net present value method. Annual theoretical residual energy potential was 678,12 GJ. Due to the construction of internal heat exchanger, only 592,56 GJ was available. Residual energy recovery efficiency with internal device was 54,1 % and 77,9 % with external device. Due to differences in energy potential and efficiency the annual amount of recovered energy was 320,57 GJ or 580,26 GJ. Company's planned investment would earn profit in the third or fifth year according to net present value. On the basis of this master's thesis installation of residual energy recovery unit will be expedient considering that the lifespan exceeds ten years.eng
dc.subjectbasseinidEST
dc.subjectvesiEST
dc.subjectsoojusEST
dc.subjectsoojusvahetidEST
dc.subjectveekeskusedEST
dc.subjectVärskaEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleBasseinivee jääksoojuse kasutamine Värska VeekeskusesEST
dc.title.alternativePool Water Residual Heat Recovery in Värska Water Parkeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.