Show simple item record

dc.contributor.advisorVahejõe, Kaire
dc.contributor.authorParmakson, Maris
dc.date.accessioned2016-05-31T08:17:00Z
dc.date.available2016-05-31T08:17:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2864
dc.description.abstractViimastel aastatel on palju kajastatud piima väga madalat kokkuostu hinda ja samuti kä- sitletakse piimatoodete olulisust inimeste toidusedelis. Seega on aktuaalne uurida, millised tegurid mõjutavad tarbijate ostukäitumist antud toodete osas enim. Kuna inimeste toitumisharjumused kujundatakse suures osas välja juba noores eas, siis keskendutaksegi väikelastega perede piimatoodete ostukäitumist mõjutatavatel teguritele. Ettevõtjatele on oluline juba toote arendamisel teada, milline on nende sihtgrupp ning millised on just nende ostuotsuseid mõjutavad tegurid. Töö eesmärgiks oli analüüsida lastevanemate ostukäitumist mõjutavaid tegureid piimatoodete ostmisel. Selleks on leitud, milliseid piimatooteid tarbivad Tartu väikelastega pered ning millised tegurid mõjutavad lastevanemate ostuotsuste tegemisel. Uurimistöö käigus viidi läbi ankeetküsitlused Tartu lasteaedades, kust on kogutud esmased andmed. Uurimistöö esimeses peatükis on käsitletud tarbijate ostukäitumise olemust ning erinevaid tegureid, mis seda mõjutavad ja on antud ülevaade eestlaste varasemate aastate piimatoodete tarbimisest. Teises peatükis on antud ülevaade uurimistöös kasutatud materjali ja metoodika kohta ning analüüsitud küsitlustega saadud tulemusi. Läbi viidud küsitlusest selgus, et Tartu linna väikelastega pered tarbivad kõige rohkem piima, juustu ja jogurtit ning et nende jaoks on piimatoodete ostuotsuste tegemisel olulisimateks teguriteks lapse soov, toote värskust ja tervislikkust.est
dc.description.abstractIn recent years there has been reflected very low milk and dairy product’s purchase prices as well as the importance of dairy in our everyday meals. Therefore it is vital to explore what factors influence consumers’ purchasing behavior the most in case of dairy products. As people’s eating habits are formed from an early age, this work concentrates on families with small children and which factors influence their purchasing behavior. For entrepreneurs, it is important, for the development of the product, to know their target group and which factors influence their purchasing decisions in case of dairy products. This work aims to analyze factors that influence parents’ purchasing behavior in case of dairy products. Firstly it was found which dairy products are mostly consumed by Tartu´s families with small children and what factors influence their parents’ purchasing decisions. The research was carried out in the form of a survey of Tartu kindergartens, from where the primary data was collected. In the first chapter of the work, the nature of consumers’ purchasing behavior is explained and also an overview of Estonians last years´ consumption trends are given. The second chapter provides an overview of the research work material, methodology and analysis of the results of the survey. From the carried out survey it was concluded that families with small children in Tartu the most milk, cheese and yogurt from dairy products. The most influential factors of parents’ purchasing behavior are child’s desire, product’s freshness and wholesomeness.eng
dc.subjecttarbijakäitumineEST
dc.subjectpiimatootedEST
dc.subjecttarbimineEST
dc.subjectreklaamEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleTarbijate ostukäitumine piimatoodete ostmisel Tartu linna väikelastega perede näitelest
dc.title.alternativeConsumers purchasing behavior of families with small children in case of dairy productseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.