Show simple item record

dc.contributor.advisorKauer, Karin
dc.contributor.authorPeterson, Kadi
dc.date.accessioned2016-05-27T11:44:18Z
dc.date.available2016-05-27T11:44:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2817
dc.description.abstractKuigi kliimamuutuste suuna ja ulatusega seoses valitseb märkimisväärne ebaselgus, vajavad kliimamuutustega silmitsi seisvad toidusüsteemid kiiret tegutsemist. Antud uurimistöö peamine eesmärk on selgitada toiduga kindlustatuse mõistet ja tähtsust maailma poliitilises agendas, seoseid põllumajandusturgudega ning teemaga tegelemise vajadust ja tulevikuohte Eesti kontekstis. Selleks analüüsis autor rahvusvahelises kaasaegses teaduskirjanduses esitletud seisukohti ja välja pakutud kohanemismeetmeid, et leida nende seast Eesti tingimustele sobivaimad lahendused ning suunad, mille poole püüelda. Käesoleva töö arutelus on autor kirjeldanud nii kohanemismeetmete rakendamist, kui välja toonud olulisimad teemavaldkonnad tagamaks Eesti toiduga kindlustatus. Autori hinnangul on suurima tähtsusega säästva intensiivistamise põhimõtete laiaulatuslik kasutuselevõtt põllumajanduses fookusega mullaviljakuse tõstmisele ja uute tehnoloogiate rakendamisele, aga ka diskussiooni alustamine toidukao ja toidujäätmete probleemi lahenduseks ning laiapõhjalise riikliku toidupoliitika väljatöötamiseks.est
dc.description.abstractAlthough the current unpredictability of climate change and its impacts brings a significant uncertainty into our food systems and food security, it must be acknowledged that there is a great need for immediate action and change of paradigm concerning our global food systems. This paper aims to explain the meaning and importance of food security in the global political agenda, its connections to climate change and international agricultural markets, while focusing on the possible future threats to the Estonian agricultural sector. Current international academic literature was analysed to find the best solutions and future objectives for the Estonian context and based on the analysed data, the main issues concerning food security and climate change adaption were outlined. According to the results of this paper, there is an immediate need to focus on sustainable intensification with a special importance on soil health and new production methods in the agricultural production sector, as well as on the issues of food waste and implementing a comprehensive national food policy.eng
dc.subjecttoidudEST
dc.subjecttoidupoliitikaEST
dc.subjectpõllumajandusEST
dc.subjectkliimamuutusedEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleToiduga kindlustatus muutuvates kliimatingimustesest
dc.title.alternativeClimate change impacts on food securityeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.