Show simple item record

dc.contributor.advisorOmel, Raul
dc.contributor.authorParts, Edvin
dc.date.accessioned2016-05-26T09:47:15Z
dc.date.available2016-05-26T09:47:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2796
dc.description.abstractUurimistöö probleemiks oli ettevõtte McParts OÜ turupositsiooni selgitamine ja parandamine. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada konkurentsisituatsioon militaarmängude turul Eestis. Töös kasutatud andmed pärinevad tegevusalal tegutsevate ettevõtete veebilehtedelt ning ettevõtte McParts OÜ juhatuselt. Uurimistöös on kasutatud Porteri viie konkurentsijõu mudelit. Porteri mudeliga on antud hinnang Eesti militaarmängude turule vaadeldes airsofti, paintballi ja lasertag turgusid Eestis. Töö tulemusena selgus, et Eesti militaarmängude turul on ettevõtete vaheline konkurents madal, uurimistöös ei olnud võimlalik selgitada militaarmängude mängijate arvu ja osakaalu erinevates Eesti piirkondades. Uurimistööd saab kasutada militaarmängude turul tegutsevate ettevõtete nõustamiseks.EST
dc.description.abstractThe objective of the thesis was to analyze competitiveness in Estonian military games market. Data used in the thesis is from the webpages of the companies participating in the military games market and from the company McParts OÜ. In the thesis Porters five competitive forces analysis is used to analyze Estonian military games market. The result of the thesis suggests that the competitiveness between companies is low, it was impossible to give fair assessment about players in the military games market. The thesis can be used as a source of information for the companies participating in the military games market.en
dc.subjectkonkurents (maj.)EST
dc.subjectsõjamängudEST
dc.subjectturg (süsteem)EST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleKonkurentsisituatsioon militaarmängude turul EestisEST
dc.title.alternativeThe analysis of competitiveness in Estonian military games marketeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.