Show simple item record

dc.contributor.advisorTeder, Marko
dc.contributor.authorHein, Rauno
dc.date.accessioned2016-05-26T09:35:51Z
dc.date.available2016-05-26T09:35:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2793
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks oli teostada koormuskatsed tammepuidust plaatnaaglitega ühendatud liittaladega ning võrrelda katse tulemusi teoreetiliste arvutustega. Arvutustes lähtuti СНиП II-25-80 ehitusnormidest ja selle lisast (ЦНИИСК им. Кучеренко 1986) ning Allika ja Kulbachi poolt 1962. aastal välja antud raamatust „Puitkonstruktsioonid“. Katsed teostati seoses sellise ühendusviisi vähese uuringu ning kasutuse tõttu tänapäeval. Katse käigus uuriti ka plaatnaaglite endi tugevust ning teostati eelpool mainitud liittalade hinnakalkulatsioon võrreldes liimpuittaladega. Katsete läbiviimiseks konstrueeriti kuusepuidust liittalad (6 tk), mille sidemeteks kasutati tammepuidust (Euroopa tamm) plaatnaagleid. Kõik katsekehad olid ligikaudu kuus meetrit pikad kogu ristlõikega 100400 mm. Liittaladele teostati Eesti Maaülikooli laboris purustavad katsed, mis viidi läbi lähtuvalt EVS-EN 408:2010+A1:2012 standardist (2012). Lisaks teostati plaatnaaglite (20 tk) katsed nihketugevuse määramiseks, mis olid mõõduga 125850 mm. Nende puhul lähtuti standardist ASTM D905 – 08 (2013). Plaatnaaglite nihkekatsete tulemusena selgus, et katseliste väärtuste kohaselt olid plaatnaaglid ligi 50% tugevamad võrreldes arvutuslikul teel saadud tulemustega. Töös näidati, et liittalades võib kasutada 95%-lise tõenäosusega arvestuslikust hulgast väiksemal hulgal naagleid, tagades liittala töötamise ühtse elemendina katse tulemustes saadud piirkoormuste korral. Hinnakalkulatsiooni tulemusena leidis autor, et sellise liittala konstrueerimine tuleb võrreldes liimpuittalaga vähemalt 37% odavam. Magistritöö raames teostatud uuringu vajalikkus seisnes samuti ka keskkonnasõbraliku, soodsa ja otstarbeka lahenduse uurimisel liittala konstrueerimiseks. Sarnaste uuringute teostamine on vajalik selleks, et tellijal oleks võimalik vastavalt erinevatele juhtudele (nt restaureerimisel) kasutada erinevaid liittala konstruktsioone. Antud magistritöö puhul on selleks lahenduseks plaatnaaglitega ühendatud liittalad.est
dc.description.abstractThe purpose of the Master’s thesis was to analyze and test compound wood beams connected with oak plate dowels. Another aim of the thesis was to analyze and compare the conformity of the theory and experiments of compound beams and oak plate dowels. During the thesis the author also examined the shear strength of oak plate dowels and compared the building cost with glue laminated beam. The calculations are based on СНиП II-25-80 building code and its appendix (ЦНИИСК им. Кучеренко 1986) and a book „Puitkonstruktsioonid“ released in 1962 by Allikas and Kulbach. The tests were executed due to the small amount of usage and studies of such connection method. In order to carry out large test piece experiments, the author constructed six spruce wood compound beams connected with oak plate dowels. All the large test pieces were about six meters long and their cross-sections were 100400 mm. The large destructive experiments were carried out in the laboratory of Estonian University of Life Sciences according to EVS-EN 408:2010+A1:2012 standard (2012). Small oak plate dowel tests (20 pcs.) were also conducted and the purpose of these tests was to determine the shear strength of oak plate dowels. The oak plate dowel dimensions were 125850 mm. The small experiments were carried out according to ASTM D905 – 08 standard (2013). The oak plate dowel test results showed that experimentally found results are up to 50% stronger than the calculated results. This indicates that with 95% of a probability, compound beams need less oak plate dowels to act as one unit in the same ultimate load as found in the results of experiments. The results of the price calculation indicate that the studied constructive solution, compound beam, results in 37% less of a cost both in material and work price, than glue laminated beam. The necessity of this thesis study was to examine a sustainable, profitable and effective solution for building a compound beam. Further similar studies are recommended to find the best solution for constructing a compound beam in different situations (e.g. restoration) which would also be beneficial to the clients. In the case of the thesis the solution is compound beam connected with oak plate dowels.eng
dc.subjectnaaglidEST
dc.subjecttaladEST
dc.subjectkatsedEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleTammepuidust plaatnaaglitega ühendatud liittalade katsedest
dc.title.alternativeThe experiments of timber beams connected with oak plate dowelseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.