Show simple item record

dc.contributor.advisorNurmet, Maire
dc.contributor.authorJušinskaja, Darja
dc.date.accessioned2016-05-26T07:14:30Z
dc.date.available2016-05-26T07:14:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2788
dc.description.abstractIga ettevõte vajab eesmärkide saavutamiseks finantseerimisallikaid, milleks võib olla omakapital või ettevõtteväline finantseerimisallikas. Kuna põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevad ettevõtted on üldjuhul väikese suurusega ettevõtted, teeb finantseerimise keerulisemaks varade madal likviidsus ning põllumajandustulu ebakindlus. Siiski on tähtis saavutada optimaalne kapitali struktuur ettevõttes, kuna see on oluline firma pikaajalise maksevõime määramisel. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamise trendi väljaselgitamine põllumajandus-, metsamajandus- ja kalapüügiettevõtete seas aastatel 2005-2014. Eesmärgi saavutamiseks analüüsib autor ettevõtteväliste finantseerimisallikate dünaamikat tuginedes nii Eesti Statistikaameti kui ka Eesti Panga statistikale kombineeritult. Empiirilise analüüsi käigus selgus, et ettevõtted kasutavad ettevõttevälise finantseerimisallikana kõige rohkem pangalaenu, vähem liisingut ning faktooringut. Samuti selgus, et finantseerimisallikate osakaal sõltub suurel määral üldisest majanduslikust olukorrast terves maailmas. Majanduslanguse aastatel 2008-2010 oli märgata kõikide finantseerimisallikate langust, mis on seotud ettevõtete madala maksevõimega, mille tõttu oli raske finantseerimist saada. Alates 2010 on finantseerimine olnud siiski kasvutrendiga ning seda võib seostada stabiilse majanduskeskkonnaga. On oluline, et ettevõtjad saavutaksid optimaalse kapitali struktuuri, et säilitada maksevõimet ja likviidsust, kuna sellega kindlustavad nad ettevõtte jätkusuutliku tegevuse ning oleksid paremini kindlustatud ka majanduslanguse olukorras.EST
dc.description.abstractAny enterprise needs funding sources at certain stages of its development. Funding source may be a company's equity capital or external funding source. As for agriculture, forestry and fishing firms are generally small-sized companies, the finance complex assets, low liquidity and uncertainty in farm income. However, it is essential to achieve an optimal capital structure that would assure its long–term solvency. The present BA thesis is aimed at investigating the tendencies of using external funding sources by agricultural, forestry, and fishing enterprises in 2005-2014. In order to accomplish the aim, statistics of Eesti Pank and Eesti Statistikaamet were used in combination by the author. Empirical analysis revealed the three most frequently used external funding sources are bank loans, leasing, and factoring. It also showed that relative importance of funding sources largely depends on global economic situation. During economic recession in 2008 – 2010, a decline in the use of all funding sources was observed. It was related to low solvency of the enterprises impeding funding acquisition. Since 2010, funding has gradually increased, which may be related to a more stable economic environment. In order to preserve enterprise solvency and liquidity, it is important to form an optimal capital structure, assuring sustainable development and security from the effects of possible economic recessions and crises.en
dc.subjectpõllumajandusEST
dc.subjectmetsamajandusEST
dc.subjectkalapüükEST
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectkapitali struktuurEST
dc.subjectfinantseerimineEST
dc.subjectfinantseerimisallikadEST
dc.subjectliisingEST
dc.subjectfaktooringEST
dc.subjectpangalaenudEST
dc.subjectlikviidsusEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEttevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamise dünaamika eesti põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkondades aastatel 2005-2014EST
dc.title.alternativeDynamics of external financing sources in estonian agricultural, forestry and fishing enterprises in 2005-2014en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.