Show simple item record

dc.contributor.advisorTomson, Pille
dc.contributor.authorDobrus, Kaspar
dc.date.accessioned2016-05-26T06:02:54Z
dc.date.available2016-05-26T06:02:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2777
dc.description.abstractEesti võiks olla üks riik maailmas, mis oma maad tutvustavates reklaamides, promoüritustel ja brozüürides tooks esile oma pikaajalist saunakultuuri. Paraku pole Eesti riik veel väga panustanud Eesti saunakultuuri laiemale tutvustamisele maailmas. Samas on Eestis olemas nii pikaaajaline saunakultuur kui ka mitmekesine ja toimiv taristu: erinevad saunad koos erinevate lisateenustega. Kuigi saun ja saunakultuur on meie igapäevase elu oluline osa, on avalikult kättesaadav informatsioon sauna ja saunateenuste kohta ebapiisav ning süstematiseerimata. Turismiportaalid küll kajastavad ettevõtteid, kes saunateenuseid osutavad, kuid konkreetse informatsiooni saamiseks kulub palju aega ning vahel ei olegi võimalik ilma kohale minemata või telefoniga suhtlemata mõista osutatavate teenuste sisulisi ja kvaliteedilisi nüansse. Autor soovib oma bakalaureusetöös anda ülevaade saunateenust pakkuvatest maaturismi ettevõtetest, sealhulgas milline on saunateenuse kajastamise kvaliteet, millist infot klientidele jagatakse aga ka seda, mis on selle teenuse puhul klientidele oluline. Töö käigus läbi viidud küsitluse käigus saab kinnitust asjaolu, et eestlased on jätkuvalt suur saunarahvas ning tihedalt käib saunas pea 60% küsitletutest. Palju käiakse oma või sõprade, tuttavate poolt saunas, kuid tihti külastatakse ka saunateenuseid pakkuvates ettevõtetes. Lisaks puhtusele peetakse väga oluliseks ka sotsiaalset poolt: saunateenuse kasutamisel soovitakse, et saunalavale ja puhkeruumi mahuks enamu kui 1-2 saunalist. Soovides reklaamida saunateenuseid, peavad paljud ettevõtted põhjalikult ümber tegema oma koduleheküljed ning tegema selle kasutamise oluliselt lihtsamaks ja operatiivsemaks.est
dc.description.abstractEstonia could be one of the few countries in the world that can point out its’s long-term saunaculture in countries promotonial advertisements, promotional events and brochures. Unfortunately, the Estonian state has done quite a little to promote Estonian saunaculture in the world. However, Estonia has both the long-term sauna traditions and diverse and functioning infrastructure: different saunas with a variety of additional services. The author of the bachelor work will give an overview of the South-Estonian ventures offering sauna services, including the quality of reflecting such services in public channels, which information is shared with customers as well as the things that are important to customers concerning sauna services. For reasons of clarity, the author has given a brief overview of the different types of saunas and a short overview of the current situation in rural tourism. The author has carried out a survey, which confirmed the fact that Estonians are still a great sauna nation and sauna is visited freguently by nearly 60 % of those surveyed. Much are attending their own saunas or go to sauna’s of their friends or acquaintances, but often people go to sauna’s offered by sauna providing ventures. In addition to the hygenical reasons of sauna, the social aspects are also very important: therefore people prefer saunas with bigger sauna and resting rooms. Although sauna and saunaculture is an important part of our daily lives, publicly available information of sauna services is insufficient and unsystematic. Although tourism portals are reflecting the companies that provide sauna services, it takes a lot of time to obtain specific information and sometimes it is not possible to understand the quality and content of the services without calling the service provider. Wishing to promote efficiently sauna facilities, many companies need to fundamentally rework their homepages and make its use much easier and more operative.eng
dc.subjectsaunadEST
dc.subjectturismiteenusedEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleSauna osatähtsus ning roll kaasaegse eesti turismiteenusesest
dc.title.alternativeThe relative importance and role of sauna in the nowadays day estonianeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-05-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.