Show simple item record

dc.contributor.advisorSudakova, Lea
dc.contributor.advisorSiilak, Ly
dc.contributor.authorLina, Kerli
dc.date.accessioned2016-05-25T08:34:45Z
dc.date.available2016-05-25T08:34:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2759
dc.description.abstractLoodusturismil puudub ühtne definitsioon, mis oleks laialdaselt erialakirjanduses kasutusele võetud. Peamine põhjus on see, et loodusturismi on keeruline eristada näiteks vabas õhus veedetavast puhkusest. Eestis puudub ülevaade ettevõtjatest, kelle põhitegevusala oleks loodusturism. Sellest lähtuvalt on käesoleva magistritöö eesmärgiks anda ülevaade Lõuna-Eesti loodusturismi pakkujatest ning süstematiseerida loodusturismi tooted ja teenused. Läbiviidud uuringu põhjal tulid välja peamised loodusturismi pakkujate kitsaskohad. Peamiselt on Lõuna-Eestis tegeletakse FIE-dena oma põhitöö kõrvalt. Kitsaskohas on veel see, et loodusturismi pakkuvad ettevõtjad nimetavad ennast, maamajutusettevõtjaks või puhkemajaks, kes pakuvad lisateenustena loodusturismi. Lõpetuseks tõi töö autor välja reisieesmärgist lähtuvalt loodusturismi süstematiseerimise Lõuna-Eesti näitel. Antud süsteem annab ülevaate kõikidest Lõuna-Eestis pakutavatest loodusturismi teenustest. Loodusuturismi on veel võimalik süstematiseerida loodusressursi kasutuse järgi, reisimotivatsiooni järgi, reisieemärgi järgi, objekti- ja sihtgrupipõhiselt ja kultuuri teenuste järgi. Loodusturismi turu laiendamiseks tuleks ettevõtjatel pakkuda oma tooteid ja teenuseid kompleksse paketina, mitte üksiktegevustena. Turism ise on ilmastikust ja aastaajast sõltuv ning loodusturism on hea võimalus hooajalisuse vähendamiseks. Loodusturimi tooted ja teenused annavad ettevõtjatele võimaluse pakkuda oma teenuseid külastajatele aastaringselt. Meetmeks on toetada maapiirkondades väikeettevõttluse arendamist ning luua uusi töökohti, see annab perspektiivi inimestel maale elama jääda.est
dc.description.abstractNature tourism has no uniform definition, which would be widely used in professional literature. The main reason for this is that it is difficult to differentiate nature tourism from a holiday spent in open air, for example. In Estonia, however, there is no overview of the businesses whose principle area of activity is nature tourism. Proceeding from this, this Master’s thesis aims to provide an overview of the providers of nature tourism in Southern Estonia and to systematise nature tourism products and services. Based on the study there came out the main provider shortcomings. The businesses providing nature tourism mainly refer to themselves as rural accommodation establishments or holiday homes, which are offering nature tourism as an additional service Finally, the author highlighted systematisation of nature tourism based on the purpose of the trip in the example of Southern Estonia. This system provides an overview of all nature tourism services offered in Southern Estonia. Nature tourism can also be systematised based on the use of the natural resource, motivation for travelling, purpose of the trip, based on objects or target groups or based on cultural services. To expand the market of nature tourism, the businesses should offer their products and services as a complete package, not as single activities. Tourism itself is very seasonal and nature tourism presents a good opportunity for decreasing the seasonality of tourism. Nature tourism products and services give the businesses a good opportunity to offer their services to the visitors year-round. It is important for rural areas that people move to live there and new jobs are created. It is important here to support development of small businesses and creation of new jobs in rural areas.eng
dc.subjectloodusturismEST
dc.subjectmaaturismEST
dc.subjectklassifitseerimineEST
dc.subjectteenusedEST
dc.subjectettevõtjadEST
dc.subjectuuringudEST
dc.subjectLõuna-EestiEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleLoodusturismi pakkujate uuring ja teenuste süstematiseerimine Lõuna-Eesti näitelest
dc.title.alternativeA Study of Providers of Nature Tourism and Systematisation of the Services on the Example of Southern Estoniaeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-05-31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.