Show simple item record

dc.contributor.advisorAstover, Alar
dc.contributor.authorAllik, Tanel
dc.date.accessioned2016-05-25T08:09:16Z
dc.date.available2016-05-25T08:09:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2754
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on arvutada kasvatatavate kultuuride väetusbilanss, omahinnad ning majanduslik tasuvus ja võrrelda künni ning minimeeritud harimise tasuvust. Kasutatakse talu põlluraamatute andmeid, majandusaasta aruandeid ja mullaproovide analüüside tulemusi. Masinakulude arvutamisel kasutatud Eesti Maaviljeluse Instituudi masinakulude algoritme. Töö tulemused: Väetamisel tuleb rõhku panna kaaliumiga ja lämmastikuga väetamisele. Põllukultuuridest kasumlikum kasvatada tali - ja suvirapsi ning hernest. Iga kulutaud euro kohta teeniti rapsi puhul 0,60 eurot kasumit, herne puhul 0,77 eurot (2015 aastal). Tasuvam on kasutada minimeeritud harimist. Masinatöödele kulud 44,2 eur/ha väiksemad, kui künnipõhise harimisviisi puhul, ajakulu 50% väiksem, kulude kasv pestitsiididele 13 eur/ha. Investeeringu tegemine otstarbekas ning selle tasuvusaeg 2,2 aastat. Ka eelnevad uuringud on näidanud, et minimeeritud harimine vähendab ettevõtte masinatööde kulusid võrreldes künniga oluliselt. Suurenevad aga kulutused pestitsiididele, mida on ka antud töö arvutuse puhul arvestatud.est
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to calculate the nutrient balance, net values and economical profitability and to compare the profitability of tilling and minimized cultivation. Field book data, farm accounting and the results soil sample analysis are being used. EMVL engine cost algorithms were used to calculate engine costs in the farm. Results of the thesis: More emphasise on potassium and nitrogen when fertilizing. Most beneficial crops to grow are winter and summer rape and pea. In 2015, per every 1€ spent on rape, 0,60€ profit was earned and for pea, 0,77€ profit. Minimized cultivation is more profitable to use. Engine costs would be 44,2 eur/ha lower, than with tilling. Working hours would also decrease by 50%. Cost for pesticides will increase by 13eur/ha. The investment is reasonable and will pay off in 2,2 years. Recent researches have shown, that minimized cultivation compared to tilling will decrease engine costs significantly, though costs on pesticides will increase.eng
dc.subjectmullaharimineEST
dc.subjectväetamineEST
dc.subjectpõllukultuuridEST
dc.subjectteraviljadEST
dc.subjectsaagikusEST
dc.subjectomahindEST
dc.subjectrentaablusEST
dc.subjectagromajanduslik analüüsEST
dc.subjecttaludEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleRimmu-Alliku talu agromajanduslik anaalüüs aastatel 2011-2015est
dc.title.alternativeAgro-economical analysis of farm Rimmu-Alliku 2011 – 2015eng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-05-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.